Viccionari:Romanització

De Viccionari

Diverses llengües utilitzen sistemes d'escriptura diferents a l'alfabet llatí. Hi ha diversos mètodes de transliteració i transcripció entre diferents alfabets, amb diversos graus de normalització. En el Viccionari en català utilitzem la romanització per a una conversió a l'alfabet llatí amb un criteri uniforme per a cada llengua, sigui per transliteració o per transcripció.

Conceptes[modifica]

Transliteració o transcripció literal
La conversió es fa literalment, lletra per lletra, sol ser reversible i internacional. L'ús va adreçat a publicacions especialitzades.
Transcripció fonètica
És la representació dels sons, normalment amb l'alfabet fonètica internacional. Vegeu Viccionari:Pronúncia.
Transcripció gràfica o simplificada
És una adaptació de la transliteració a les normes de pronunciació de la llengua destinació, simplificant l'ús de diacrítics no habituals. No reprodueix fidelment la pronúncia original però s'hi aproxima sense tergiversar la part essencial i adaptant-se als hàbits de lectura del lector. Per a algunes llengües existeix una transcripció simplificada consolidada internacionalment i en d'altres casos la transcripció pot ser diferent segons l'ortografia de cada llengua destinació.
Romanització
És l'adaptació pràctica a l'alfabet llatí, sigui per transliteració, per transcripció gràfica o per una combinació. No s'ha de confondre amb la llatinització, adaptació a la llengua llatina, usada històricament com a llengua franca. En aquest sentit, la romanització al català és una catalanització parcial i convencional. Existeixen alguns sistemes estandarditzats. L'ús va adreçat a obres de divulgació. En el Viccionari utilitzem un sistema de romanització basat en l'estàndard habitual o bé adaptat per les necessitats específiques del Viccionari en català.

Aquests sistemes estan relacionats amb les llengües escrites, no les llengües parlades. No representen la pronunciació, només s'hi aproximen. Sovint s'utilitza transliteració de forma genèrica quan en realitat es tracta d'una transcripció. Per evitar ambigüitats utilitzem romanització per la conversió pràctica.

Criteris generals[modifica]

Sistemes d'escriptura no llatins
Tot terme escrit en un sistema d'escriptura no llatí hauria d'anar acompanyat de la romanització. Això inclou tant el lema d'una entrada, la seva flexió, llistes de termes relacionats o en qualsevol text explicatiu com l'etimologia.
Altres alfabets llatins
Per les llengües escrites amb un alfabet llatí no cal cap romanització, es manté literalment encara que utilitzi caràcters o diacrítics no habituals en català. Si existeix una forma simplificada d'ús habitual en català es pot crear una redirecció a la forma no modificada i explicar-ho en una secció de variants.
Manlleus en català
Alguns mots poden estar adaptats en català. En aquest cas cal considerar-los simplement com una entrada en català, suposant que s'adapta als criteris d'inclusió, encara que sembli una romanització de la llengua original.

Sistemes de romanització[modifica]

Un sistema de romanització és un compromís entre diferents objectius sovint contradictoris. Poden existir diferents sistemes adaptats per a diferents propòsits: lexicogràfic, lingüístic, geogràfic, bibliogràfic, diplomàtic, etc.

Normes d'estil consolidades:

Grup d'experts de les Nacions Unides pels noms geogràfics.
Elabora una estandardització de topònims amb el propòsit d'evitar ambigüitats i confusions en l'àmbit internacional. El sistema de romanització és únic, reversible i simple minimitzant l'ús de diacrítics i caràcters inusuals. Vegeu el document Technical Reference Manual for the Standardization of Geographical Names i el portal Working Group on Romanization Systems.
Consorci Unicode
El sistema de transliteració d'Unicode es basa en estàndards consolidats, és reversible i predictible de forma que permet automatitzacions. Vegeu el document Unicode Transliteration Guidelines.
Institut d'Estudis Catalans
La Secció Filològica de l'IEC ha elaborat propostes de transcripció d'altres llengües adaptades al català, actualment per l'àrab, l'hebreu i el rus. Vegeu Transcripció d'altres llengües.

Per al sistema de romanització usat en el Viccionari en català, vegeu les consideracions fetes per a cada llengua:

Vegeu també[modifica]