Viccionari:Llengua de signes catalana/configuracions

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca

Configuracions bàsiques de la llengua de signes catalana.

Josep M. Segimon (1995) va fer un repertori de 107 configuracions numerades i ordenades. En aquesta pàgina es recullen les bàsiques a usar en el Viccionari. La denominació de les configuracions és una adaptació a la LSC del criteri usat per les configuracions de l’ASL:

 • Les configuracions no marcades corresponen a lletres o números de la dactilologia.
 • Les configuracions marcades s’indiquen a partir de les no marcades afegint un modificador:
  • doblegat: flexionant les articulacions del dit
   • inclinat: flexionant la primera articulació del dit
   • urpat: flexionant la segona i la tercera articulació del dit
   • corbat: flexionant les tres articulacions del dit
  • obert: separant els dits o el polze
  • tancat: ajuntant els dits o el polze

Configuracions bàsiques[modifica]

Glossa Alt. Imatge SignWriting Unicode ISWA Descripció Signes
0 ISWA Hand BaseSymbol 207.png ISWA BaseSymbol 207.svg U+1D8CE 207 Índex i polze en cercle, resta estesos. Configuració del signe ZERO. signes
0 estès 0e ISWA Hand BaseSymbol 213.png ISWA BaseSymbol 213.svg U+1D8D4 213 Índex i polze en angle, resta estesos. signes
0 internacional 0 SSI ISWA Hand BaseSymbol 119.png ISWA BaseSymbol 119.svg U+1D876 119 Cercle tocant les puntes de l’índex i el polze. Correspon al signe 0 de la llengua de signes internacional. signes
1 ISWA Hand BaseSymbol 001.png ISWA BaseSymbol 001.svg U+1D800 1 Índex estès, resta en puny. Configuració del signe UN. signes
1 doblegat 1 urpat
X
1d
ISWA Hand BaseSymbol 007.png ISWA BaseSymbol 007.svg U+1D806 7 Índex estès i doblegat, resta en puny. signes
1 cor mig ISWA Hand BaseSymbol 199-01-01.png ISWA BaseSymbol 199.svg U+1D8C6 199 Dit del cor estès, resta en puny. signes
2 U ISWA Hand BaseSymbol 015.png ISWA BaseSymbol 015.svg U+1D80E 15 Índex i cor estesos, resta en puny. Configuració dels signes DOS i U. signes
2 tancat 2t ISWA Hand BaseSymbol 022-01-01.png ISWA BaseSymbol 022.svg U+1D815 22 Índex i cor estesos i junts, resta en puny. signes
2 doblegat 2 urpat
cometes
2d
ISWA Hand BaseSymbol 017-01-01.png ISWA BaseSymbol 017.svg U+1D810 17 Índex i cor estesos i doblegats, resta en puny. signes
3 ISWA Hand BaseSymbol 135.png ISWA BaseSymbol 135.svg U+1D886 135 Índex, cor i anular estesos, resta en puny. Configuració del signe TRES. signes
3 doblegat 3d ISWA Hand BaseSymbol 140-01-01.png ISWA BaseSymbol 140.svg U+1D88B 140 Índex, cor i anular estesos i doblegats, resta en puny. signes
4 ISWA Hand BaseSymbol 069.png ISWA BaseSymbol 069.svg U+1D844 69 Quatre dits estesos, polze tancat. Configuració del signe QUATRE. signes
4 doblegat 4 urpat
4d
ISWA Hand BaseSymbol 070-01-01.png ISWA BaseSymbol 070.svg U+1D845 70 Quatre dits estesos i doblegats, polze tancat. signes
5 ISWA Hand BaseSymbol 077.png ISWA BaseSymbol 077.svg U+1D84C 77 Cinc dits estesos. Configuració del signe CINC. signes
5 doblegat 5 corbat
5d
ISWA Hand BaseSymbol 086-01-01.png ISWA BaseSymbol 086.svg U+1D855 86 Cinc dits estesos i arquejats. signes
5 tancat ? ISWA Hand BaseSymbol 091-01-01.png ISWA BaseSymbol 091.svg U+1D85A 91 Cinc dits estesos i junts. signes
5 inclinat ? ISWA Hand BaseSymbol 129.png ISWA BaseSymbol 129.svg U+1D880 129 Quatre dits inclinats, polze obert. signes
5 cor cor ISWA Hand BaseSymbol 198-01-01.png ISWA BaseSymbol 198.svg U+1D8C5 198 Dit del cor inclinat, resta estesos. signes
5 polze-cor polze-cor ISWA Hand BaseSymbol 193.png ISWA BaseSymbol 193.svg U+1D8C0 193 Dit del cor i polze corbats, resta estesos. signes
5 cor tancat 5m tancat ISWA Hand BaseSymbol 188.png ISWA BaseSymbol 188.svg U+1D8BB 188 Dit del cor i polze en cercle, resta estesos. signes
5 cor puntegut ISWA Hand BaseSymbol 196.png ISWA BaseSymbol 196.svg U+1D8C3 196 Dit del cor i polze en angle, resta estesos. signes
5 anular 5r ISWA Hand BaseSymbol 168.png ISWA BaseSymbol 168.svg U+1D8A7 168 Anular inclinat, resta estesos. signes
5 anular tancat 5r tancat ISWA Hand BaseSymbol 166.png ISWA BaseSymbol 166.svg U+1D8A5 166 Anular i polze en cercle, resta estesos. signes
6 ISWA Hand BaseSymbol 246.png ISWA BaseSymbol 246.svg U+1D8F5 246 Polze obert, resta en puny. Configuració del signe SIS. signes
6 doblegat 6d ISWA Hand BaseSymbol 250-01-01.png ISWA BaseSymbol 250.svg U+1D8F9 250 Polze doblegat tocant el puny. signes
7 L ISWA Hand BaseSymbol 221-01-01.png ISWA BaseSymbol 221.svg U+1D8DC 221 Índex i polze estesos, resta en puny. Configuració dels signes SET i ELA. signes
7 endavant ? ISWA Hand BaseSymbol 229.png ISWA BaseSymbol 229.svg U+1D8E4 229 Índex estès, polze endavant. signes
7 doblegat 7d ISWA Hand BaseSymbol 238.png ISWA BaseSymbol 238.svg U+1D8ED 238 Índex i polze corbats, resta en puny. signes
7 puntegut punt, ? ISWA Hand BaseSymbol 245.png ISWA BaseSymbol 245.svg U+1D8F4 245 Índex i polze en angle, resta en puny. signes
8 ISWA Hand BaseSymbol 031.png ISWA BaseSymbol 031.svg U+1D81E 31 Índex, cor i polze estesos, resta en puny. Configuració del signe VUIT. signes
8 tancat 8t ISWA Hand BaseSymbol 046-01-01.png ISWA BaseSymbol 046.svg U+1D82D 46 Índex i cor estesos i junts, polze obert, resta en puny. signes
8 doblegat 8d ISWA Hand BaseSymbol 041-01-01.png ISWA BaseSymbol 041.svg U+1D828 41 Índex, cor i polze doblegats, resta en puny. signes
8 puntegut 8 punt
?
ISWA Hand BaseSymbol 064-00.png ISWA BaseSymbol 064.svg U+1D83F 64 Índex, cor i polze en angle, resta en puny. signes
9 ISWA Hand BaseSymbol 143-01-01.png ISWA BaseSymbol 143.svg U+1D88E 143 Índex, cor, anular i polze estesos. Configuració del signe NOU. signes
A ISWA Hand BaseSymbol 249-01-01.png ISWA BaseSymbol 249.svg U+1D8F8 249 Puny amb el polze estès i lateral. Configuració del signe A. signes
A puny Vegeu S internacional
B ISWA Hand BaseSymbol 072-01-01.png ISWA BaseSymbol 072.svg U+1D847 72 Quatre dits estesos i junts, polze tancat. Configuració del signe BE. signes
B polze ? ISWA Hand BaseSymbol 094-01-01.png ISWA BaseSymbol 094.svg U+1D85D 94 Quatre dits estesos i junts, polze obert. signes
B doblegada B inclinada
Bd
ISWA Hand BaseSymbol 131.png ISWA BaseSymbol 131.svg U+1D882 131 Quatre dits estesos, junts i inclinats, polze estès i lateral. signes
C ISWA Hand BaseSymbol 110.png ISWA BaseSymbol 110.svg U+1D86D 110 Quatre dits junts i corbats, polze oposat a l’índex i corbat. Configuració del signe CE. signes
C estesa C inclinada
Ce
ISWA Hand BaseSymbol 126.png ISWA BaseSymbol 126.svg U+1D87D 126 Quatre dits junts i inclinats, polze oposat i paral·lel a l’índex. signes
C oberta ? ISWA Hand BaseSymbol 097.png ISWA BaseSymbol 097.svg U+1D860 97 Quatre dits junts i estesos, polze oposat. signes
D ISWA Hand BaseSymbol 002-01-01.png ISWA BaseSymbol 002.svg U+1D801 2 Índex estès, resta en cercle tocant el cor al polze. Configuració del signe DE. signes
E ISWA Hand BaseSymbol 104-01-01.png ISWA BaseSymbol 104.svg U+1D867 104 Quatre dits junts urpats, polze obert. Configuració del signe E. signes
E urpa ? ISWA Hand BaseSymbol 103.png ISWA BaseSymbol 103.svg U+1D866 103 Quatre dits junts urpats, polze urpat. signes
F ISWA Hand BaseSymbol 211.png ISWA BaseSymbol 211.svg U+1D8D2 211 Índex i polze en angle extern, resta estesos. Configuració del signe EFA. signes
G internacional G SSI ISWA Hand BaseSymbol 240.png ISWA BaseSymbol 240.svg U+1D8EF 240 Índex i polze inclinats i paral·lels, resta en puny. Correspon al signe G de la llengua de signes internacional. signes
G oberta ? ISWA Hand BaseSymbol 210.png ISWA BaseSymbol 210.svg U+1D8D1 210 Índex i polze inclinats i paral·lels, resta estesos. signes
G americana G ASL ISWA Hand BaseSymbol 224.png ISWA BaseSymbol 224.svg U+1D8DF 224 Índex i polze estesos, polze lateral, resta en puny. Correspon al signe G de la llengua de signes americana. signes
I ISWA Hand BaseSymbol 147-01-01.png ISWA BaseSymbol 147.svg U+1D892 147 Menovell estès, resta en puny. Configuració del signe I. signes
I doblegada I corbada
Y
Id
ISWA Hand BaseSymbol 153-01-01.png ISWA BaseSymbol 153.svg U+1D898 153 Menovell corbat, resta en puny. signes
I1 (U ?) ISWA Hand BaseSymbol 161-01-01.png ISWA BaseSymbol 161.svg U+1D898 161 Menovell i índex estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 1. signes
I6 Y internacional
Y SSI
ISWA Hand BaseSymbol 155-01-01.png ISWA BaseSymbol 155.svg U+1D89A 161 Menovell i polze estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 6, correspon al signe Y de la llengua de signes internacional. signes
I7 IL
ILY
ISWA Hand BaseSymbol 157-01-01.png ISWA BaseSymbol 157.svg U+1D89C 157 Menovell, índex i polze estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 7. signes
I7 inclinat ? ISWA Hand BaseSymbol 158.png ISWA BaseSymbol 158.svg U+1D89D 158 Menovell, índex i polze estesos, resta inclinats. signes
K ISWA Hand BaseSymbol 065.png ISWA BaseSymbol 065.svg U+1D840 65 Dit del cor i polze en angle extern, índex estès, resta en puny. Configuració del signe CA. signes
Q ISWA Hand BaseSymbol 120.png ISWA BaseSymbol 120.svg U+1D877 120 Cinc dits tocant les puntes, tancats en oval. Configuració del signe CU. signes
Q angle Q inclinada
?
ISWA Hand BaseSymbol 134.png ISWA BaseSymbol 134.svg U+1D885 134 Quatre dits inclinats, polze tocant l’índex. signes
R ISWA Hand BaseSymbol 027-01-01.png ISWA BaseSymbol 027.svg U+1D81A 27 Índex i cor estesos i creuats amb el cor sobre l’índex, resta en puny. Configuració del signe ERRA. signes
S ISWA Hand BaseSymbol 208.png ISWA BaseSymbol 208.svg U+1D8CF 208 Índex en cercle interior sobre el polze, resta estesos. Configuració del signe ESSA. signes
S cor ? ISWA Hand BaseSymbol 189.png ISWA BaseSymbol 189.svg U+1D8BC 189 Cor en cercle interior amb el polze, resta estesos. signes
S internacional S SSI
S ASL
A puny
?
ISWA Hand BaseSymbol 260-01-01.png ISWA BaseSymbol 260.svg U+1D903 260 Puny amb el polze sobre l’índex i el cor. Configuració del signe S internacional i S americana. signes
T ISWA Hand BaseSymbol 212.png ISWA BaseSymbol 212.svg U+1D8D3 212 Índex i polze en angle interior, resta estesos. Configuració del signe TE. signes
T antiga ISWA Hand BaseSymbol 235.png ISWA BaseSymbol 235.svg U+1D8EA 235 Índex corbat, polze estès en el seu interior, resta en puny. signes
T americana T ASL ISWA Hand BaseSymbol 233-01-01.png ISWA BaseSymbol 233.svg U+1D8E8 233 En puny, polze estès entre índex i cor. Correspon al signe T de la llengua de signes americana. signes
T cor ? ISWA Hand BaseSymbol 059.png ISWA BaseSymbol 059.svg U+1D83B 59 Índex i polze en angle, dit del cor estès. signes

Per grups de dits significatius[modifica]

Grup Dits Configuracions
1 índex ISWA Hand BaseSymbol 001.png
1
ISWA Hand BaseSymbol 007.png
1d
ISWA Hand BaseSymbol 002-01-01.png
D
2 índex i cor ISWA Hand BaseSymbol 015.png
2
ISWA Hand BaseSymbol 022-01-01.png
2t
ISWA Hand BaseSymbol 017-01-01.png
2d
ISWA Hand BaseSymbol 027-01-01.png
R
3 índex, cor i polze ISWA Hand BaseSymbol 031.png
8
ISWA Hand BaseSymbol 046-01-01.png
8t
ISWA Hand BaseSymbol 041-01-01.png
8d
ISWA Hand BaseSymbol 064-00.png
8 punt
ISWA Hand BaseSymbol 065.png
K
ISWA Hand BaseSymbol 059.png
T cor
4 quatre dits ISWA Hand BaseSymbol 069.png
4
ISWA Hand BaseSymbol 070-01-01.png
4d
ISWA Hand BaseSymbol 072-01-01.png
B
5 cinc dits ISWA Hand BaseSymbol 119.png
0 SSI
ISWA Hand BaseSymbol 077.png
5
ISWA Hand BaseSymbol 086-01-01.png
5d
ISWA Hand BaseSymbol 091-01-01.png
5t
ISWA Hand BaseSymbol 129.png
5 inclinat
ISWA Hand BaseSymbol 094-01-01.png
B polze
ISWA Hand BaseSymbol 131.png
Bd
ISWA Hand BaseSymbol 110.png
C
ISWA Hand BaseSymbol 126.png
Ce
ISWA Hand BaseSymbol 097.png
C oberta
ISWA Hand BaseSymbol 104-01-01.png
E
ISWA Hand BaseSymbol 103.png
E urpa
ISWA Hand BaseSymbol 120.png
Q
ISWA Hand BaseSymbol 134.png
Q angle
6 menovell ISWA Hand BaseSymbol 135.png
3
ISWA Hand BaseSymbol 140-01-01.png
3d
ISWA Hand BaseSymbol 143-01-01.png
9
ISWA Hand BaseSymbol 147-01-01.png
I
ISWA Hand BaseSymbol 153-01-01.png
Id
ISWA Hand BaseSymbol 161-01-01.png
I1
ISWA Hand BaseSymbol 155-01-01.png
I6
ISWA Hand BaseSymbol 157-01-01.png
I7
ISWA Hand BaseSymbol 158.png
I7 inclinat
7 anular ISWA Hand BaseSymbol 168.png
5r
ISWA Hand BaseSymbol 166.png
5r tancat
8 cor ISWA Hand BaseSymbol 199-01-01.png
1 cor
ISWA Hand BaseSymbol 198-01-01.png
5 cor
ISWA Hand BaseSymbol 193.png
5 polze-cor
ISWA Hand BaseSymbol 188.png
5m tancat
ISWA Hand BaseSymbol 196.png
5m punt
ISWA Hand BaseSymbol 189.png
S cor
9 índex i polze ISWA Hand BaseSymbol 207.png
0
ISWA Hand BaseSymbol 213.png
0e
ISWA Hand BaseSymbol 221-01-01.png
7
ISWA Hand BaseSymbol 229.png
7 endavant
ISWA Hand BaseSymbol 238.png
7d
ISWA Hand BaseSymbol 245.png
7 punt
ISWA Hand BaseSymbol 211.png
F
ISWA Hand BaseSymbol 240.png
G SSI
ISWA Hand BaseSymbol 210.png
G oberta
ISWA Hand BaseSymbol 224.png
G ASL
ISWA Hand BaseSymbol 208.png
S
ISWA Hand BaseSymbol 212.png
T
ISWA Hand BaseSymbol 235.png
T antiga
ISWA Hand BaseSymbol 233-01-01.png
T ASL
10 polze ISWA Hand BaseSymbol 246.png
6
ISWA Hand BaseSymbol 250-01-01.png
6d
ISWA Hand BaseSymbol 249-01-01.png
A
ISWA Hand BaseSymbol 260-01-01.png
S SSI

Enllaços[modifica]