Viccionari:Llengua de signes catalana/configuracions

De Viccionari

Configuracions bàsiques de la llengua de signes catalana.

Josep M. Segimon (1995) va fer un repertori de 107 configuracions numerades i ordenades. En aquesta pàgina es recullen les bàsiques a usar en el Viccionari. La denominació de les configuracions és una adaptació a la LSC del criteri usat per les configuracions de l’ASL:

 • Les configuracions no marcades corresponen a lletres o números de la dactilologia.
 • Les configuracions marcades s’indiquen a partir de les no marcades afegint un modificador:
  • doblegat: flexionant les articulacions del dit
   • inclinat: flexionant la primera articulació del dit
   • urpat: flexionant la segona i la tercera articulació del dit
   • corbat: flexionant les tres articulacions del dit
  • obert: separant els dits o el polze
  • tancat: ajuntant els dits o el polze

Configuracions bàsiques[modifica]

Glossa Alt. Imatge SignWriting Unicode ISWA Descripció Signes
0 U+1D8CE 207 Índex i polze en cercle, resta estesos. Configuració del signe ZERO. signes
0 estès 0e U+1D8D4 213 Índex i polze en angle, resta estesos. signes
0 internacional 0 SSI U+1D876 119 Cercle tocant les puntes de l’índex i el polze. Correspon al signe 0 de la llengua de signes internacional. signes
1 U+1D800 1 Índex estès, resta en puny. Configuració del signe UN. signes
1 doblegat 1 urpat
X
1d
U+1D806 7 Índex estès i doblegat, resta en puny. signes
1 cor mig U+1D8C6 199 Dit del cor estès, resta en puny. signes
2 U U+1D80E 15 Índex i cor estesos, resta en puny. Configuració dels signes DOS i U. signes
2 tancat 2t U+1D815 22 Índex i cor estesos i junts, resta en puny. signes
2 doblegat 2 urpat
cometes
2d
U+1D810 17 Índex i cor estesos i doblegats, resta en puny. signes
3 U+1D886 135 Índex, cor i anular estesos, resta en puny. Configuració del signe TRES. signes
3 doblegat 3d U+1D88B 140 Índex, cor i anular estesos i doblegats, resta en puny. signes
4 U+1D844 69 Quatre dits estesos, polze tancat. Configuració del signe QUATRE. signes
4 doblegat 4 urpat
4d
U+1D845 70 Quatre dits estesos i doblegats, polze tancat. signes
5 U+1D84C 77 Cinc dits estesos. Configuració del signe CINC. signes
5 doblegat 5 corbat
5d
U+1D855 86 Cinc dits estesos i arquejats. signes
5 tancat ? U+1D85A 91 Cinc dits estesos i junts. signes
5 inclinat ? U+1D880 129 Quatre dits inclinats, polze obert. signes
5 cor cor U+1D8C5 198 Dit del cor inclinat, resta estesos. signes
5 polze-cor polze-cor U+1D8C0 193 Dit del cor i polze corbats, resta estesos. signes
5 cor tancat 5m tancat U+1D8BB 188 Dit del cor i polze en cercle, resta estesos. signes
5 cor puntegut U+1D8C3 196 Dit del cor i polze en angle, resta estesos. signes
5 anular 5r U+1D8A7 168 Anular inclinat, resta estesos. signes
5 anular tancat 5r tancat U+1D8A5 166 Anular i polze en cercle, resta estesos. signes
6 U+1D8F5 246 Polze obert, resta en puny. Configuració del signe SIS. signes
6 doblegat 6d U+1D8F9 250 Polze doblegat tocant el puny. signes
7 L U+1D8DC 221 Índex i polze estesos, resta en puny. Configuració dels signes SET i ELA. signes
7 endavant ? U+1D8E4 229 Índex estès, polze endavant. signes
7 doblegat 7d U+1D8ED 238 Índex i polze corbats, resta en puny. signes
7 puntegut punt, ? U+1D8F4 245 Índex i polze en angle, resta en puny. signes
8 U+1D81E 31 Índex, cor i polze estesos, resta en puny. Configuració del signe VUIT. signes
8 tancat 8t U+1D82D 46 Índex i cor estesos i junts, polze obert, resta en puny. signes
8 doblegat 8d U+1D828 41 Índex, cor i polze doblegats, resta en puny. signes
8 puntegut 8 punt
?
U+1D83F 64 Índex, cor i polze en angle, resta en puny. signes
9 U+1D88E 143 Índex, cor, anular i polze estesos. Configuració del signe NOU. signes
A U+1D8F8 249 Puny amb el polze estès i lateral. Configuració del signe A. signes
A puny Vegeu S internacional
B U+1D847 72 Quatre dits estesos i junts, polze tancat. Configuració del signe BE. signes
B polze ? U+1D85D 94 Quatre dits estesos i junts, polze obert. signes
B doblegada B inclinada
Bd
U+1D882 131 Quatre dits estesos, junts i inclinats, polze estès i lateral. signes
C U+1D86D 110 Quatre dits junts i corbats, polze oposat a l’índex i corbat. Configuració del signe CE. signes
C estesa C inclinada
Ce
U+1D87D 126 Quatre dits junts i inclinats, polze oposat i paral·lel a l’índex. signes
C oberta ? U+1D860 97 Quatre dits junts i estesos, polze oposat. signes
D U+1D801 2 Índex estès, resta en cercle tocant el cor al polze. Configuració del signe DE. signes
E U+1D867 104 Quatre dits junts urpats, polze obert. Configuració del signe E. signes
E urpa ? U+1D866 103 Quatre dits junts urpats, polze urpat. signes
F U+1D8D2 211 Índex i polze en angle extern, resta estesos. Configuració del signe EFA. signes
G internacional G SSI U+1D8EF 240 Índex i polze inclinats i paral·lels, resta en puny. Correspon al signe G de la llengua de signes internacional. signes
G oberta ? U+1D8D1 210 Índex i polze inclinats i paral·lels, resta estesos. signes
G americana G ASL U+1D8DF 224 Índex i polze estesos, polze lateral, resta en puny. Correspon al signe G de la llengua de signes americana. signes
I U+1D892 147 Menovell estès, resta en puny. Configuració del signe I. signes
I doblegada I corbada
Y
Id
U+1D898 153 Menovell corbat, resta en puny. signes
I1 (U ?) U+1D898 161 Menovell i índex estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 1. signes
I6 Y internacional
Y SSI
U+1D89A 161 Menovell i polze estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 6, correspon al signe Y de la llengua de signes internacional. signes
I7 IL
ILY
U+1D89C 157 Menovell, índex i polze estesos, resta en puny. Combinació de la configuració I i 7. signes
I7 inclinat ? U+1D89D 158 Menovell, índex i polze estesos, resta inclinats. signes
K U+1D840 65 Dit del cor i polze en angle extern, índex estès, resta en puny. Configuració del signe CA. signes
Q U+1D877 120 Cinc dits tocant les puntes, tancats en oval. Configuració del signe CU. signes
Q angle Q inclinada
?
U+1D885 134 Quatre dits inclinats, polze tocant l’índex. signes
R U+1D81A 27 Índex i cor estesos i creuats amb el cor sobre l’índex, resta en puny. Configuració del signe ERRA. signes
S U+1D8CF 208 Índex en cercle interior sobre el polze, resta estesos. Configuració del signe ESSA. signes
S cor ? U+1D8BC 189 Cor en cercle interior amb el polze, resta estesos. signes
S internacional S SSI
S ASL
A puny
?
U+1D903 260 Puny amb el polze sobre l’índex i el cor. Configuració del signe S internacional i S americana. signes
T U+1D8D3 212 Índex i polze en angle interior, resta estesos. Configuració del signe TE. signes
T antiga U+1D8EA 235 Índex corbat, polze estès en el seu interior, resta en puny. signes
T americana T ASL U+1D8E8 233 En puny, polze estès entre índex i cor. Correspon al signe T de la llengua de signes americana. signes
T cor ? U+1D83B 59 Índex i polze en angle, dit del cor estès. signes

Per grups de dits significatius[modifica]

Grup Dits Configuracions
1 índex
1

1d

D
2 índex i cor
2

2t

2d

R
3 índex, cor i polze
8

8t

8d

8 punt

K

T cor
4 quatre dits
4

4d

B
5 cinc dits
0 SSI

5

5d

5t

5 inclinat

B polze

Bd

C

Ce

C oberta

E

E urpa

Q

Q angle
6 menovell
3

3d

9

I

Id

I1

I6

I7

I7 inclinat
7 anular
5r

5r tancat
8 cor
1 cor

5 cor

5 polze-cor

5m tancat

5m punt

S cor
9 índex i polze
0

0e

7

7 endavant

7d

7 punt

F

G SSI

G oberta

G ASL

S

T

T antiga

T ASL
10 polze
6

6d

A

S SSI

Enllaços[modifica]