Plantilla:en-dicc

De Viccionari

Obres de referència:

Informació de la plantilla [mostra] [modifica]


Plantilla per a usar en la secció "Vegeu també" per a enllaçar als principals diccionaris de referència en anglès. Els diccionaris disponibles són:

En general, aquests diccionaris són de consulta, per a comprovar o ampliar la informació disponible al Viccionari. No copieu obres amb drets d'autor.

Sintaxi completa[modifica]

{{en-dicc|merriam|collins|cambridge|dict|urban}}
 • Noteu que els paràmetres són sempre amb minúscules.
 • Els paràmetres indiquen quins diccionaris es mostraran en cada cas. Seleccioneu els més pertinents, vegeu més avall els criteris.
 • L'ordre de presentació és sempre el mateix amb independència de l'ordre dels paràmetres.
 • Enllaçarà a l'entrada corresponent al títol de la pàgina. Per a canviar l'enllaç, afegiu-lo com a valor al paràmetre.
 • En la secció "Vegeu també" afegiu un asterisc de llista abans de la plantilla.

Exemples[modifica]

Un sol diccionari:

* {{en-dicc|urban}}
 • Obres de referència: Urban

Diversos diccionaris, a la pàgina crowdfunding:

* {{en-dicc|dict|merriam|collins|cambridge}}

Enllaç modificat, pàgina "pickpocketer" enllaçant a l'entrada "pickpocket":

* {{en-dicc|dict=pickpocket|collins=pickpocket}}

Criteris d’utilització[modifica]

 • Afegiu només els diccionaris que resultin útils per a verificar o complementar la informació.
 • Verifiqueu que l’enllaç sigui correcte, que l’entrada al diccionari existeix i està ben enllaçat.
 • Eviteu redundàncies amb diccionaris que tinguin la mateixa informació, en aquest cas seleccioneu el que sigui més pertinent.
 • Eviteu usar sistemàticament un dels diccionaris. La informació de quines entrades conté pot estar en contra de la Directiva Europea de Protecció de Bases de Dades.
 • Orientacions sobre cada diccionari:
  • Merriam-Webster, inclou etimologia, pronunciació, definicions, dobles formes, exemples d'ús, sinònims i antònims, matisos entre parònims o quasi sinònims, abreujaments, expressions i compostos i freqüència de cerques.
  • Collins, inclou etimologia, pronunciació, definicions, dobles formes, exemples d'ús, abreujaments, expressions i compostos, imàtgens, traduccions i freqüència al llarg de la història.
  • Cambridge, inclou pronunciació, definicions, exemples d'ús, abreujaments, expressions i compostos i mots semànticament relacionats.
  • Dictionary.com, inclou etimologia, pronunciació, definicions, dobles formes, exemples d'ús, sinònims i antònims, matisos entre parònims o quasi sinònims, abreujaments, expressions i compostos, derivats, nivell de complexitat, homònims i mots semànticament relacionats.
  • Urban Dictionary, per a argot juvenil, neologismes a internet, dialectalismes...