Viccionari:Rimes del català

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca

En aquesta pàgina es llisten les rimes del català per rima assonant (en català occidental). En les subpàgines llistades estan per rima consonant.

Notes sobre les rimes[modifica]

Dos mots rimen quan es pronuncien idènticament des de la vocal tònica fins el final, encara que tinguin consonants diferents en la síl·laba tònica.

El Viccionari segueix aquesta definició de rima estricta, corresponent a la rima consonant. Altres tipus de rimes es poden deduir a partir d'aquesta organització. Per exemple:

  • comprat, meitat i escarabat són rimes perquè tenen la mateixa vocal tònica a en la darrera síl·laba i es pronuncien igual des de la vocal tònica fins al final.
  • absolut i actitud són rimes, es pronuncien igual des de la vocal tònica, encara que tinguin grafia diferent.
  • enriquit i líquid no són rimes, la vocal tònica és en síl·labes diferents (la darrera i la penúltima respectivament).

Rimes en català[modifica]

Les rimes es representen amb l'alfabet fonètic internacional (AFI) per incloure diferents grafies amb la mateixa pronúncia. Vegeu Viccionari:Pronúncia del català.

Per tenir unes rimes vàlides per a diferents dialectes, es tenen en compte les següents particularitats:

  • No es considera la neutralització de vocals àtones, és a dir, se segueix la pronúncia de vocals occidental:
    • Per les rimes amb -ə- del català oriental cal veure tant -a- com -e-.
    • Per les rimes amb -u- àtona del català oriental cal veure també -o-.
  • No es considera el betacisme, es diferencia b/β de v. En els parlants amb betacisme cal veure també les rimes en -v-.
  • No es consideren els al·lòfons: /β/b, /ð/d, /ɣ/g, /ɫ/l

Llistes[modifica]

A continuació es llisten les pàgines de rimes agrupades per la rima assonant.

a[modifica]

a oxítona[modifica]

a - af - aj - ajs - ajʃ - ak - aks - al - als - alt - - aʎs - am - ams - an - ans - ant - aŋk - aŋks - - aɲs - ap - aps - - a(ɾ) - aɾk - aɾks - aɾp - aɾps - aɾs - a(ɾ)s - aɾt - aɾts - as - ask - ast - asts - at - ats - atʃ - aw - aws

a paroxítona[modifica]

a·a:

aba - abac - abacs - abɾa - ada - aɡa - aja - ajka - ajna - ajʃa - aka - akɾa - akta - ala - alba - alla - alsa - alta - aʎa - ama - amba - ana - anda - ansa - anta - aŋɡa - aŋka - aɲa - apa - ara - aɾa - aɾda - aɾɡa - aɾka - aɾta - asa - aska - asta - astɾa - ata - atʃa - ava - awla - awɾa - aza

a·e:

able - ables - abɾe - aden - ades - adʒe - adʒes - aɡen - aɡes - aɡɾes - ajes - ajnes - ajɾe - ajɾes - ajʃes - aken - akes - akle - akte - aktes - albes - aldes - alen - ales - alles - almes - alses - altes - aʎen - aʎes - amen - ames - andes - anen - anes - ansen - anses - anten - antes - aŋkes - aɲen - aɲes - apen - apes - aren - ares - aɾdes - aɾem - aɾen - aɾes - aɾew - aɾɡes - aɾkes - aɾse - asem - asen - ases - asew - askes - astes - astɾe - aten - ates - atɾe - atɾes - atʃes - avem - aven - aves - avew - awles - awɾe - awɾes - aze - azes - azme - azmes

a·i:

abic - adi - adin - adis - afik - afiks - aɡi - aɡin - aɡis - aki - akin - akis - ali - alin - alis - aʎi - aʎin - aʎis - ami - amis - ani - anik - aniks - anin - anis - ansi - ansin - ansis - anti - antin - antis - aɲi - aɲin - aɲis - api - apin - apis - aɾdi - aɾdis - aɾi - aɾin - aɾis - ari - arin - aris - asi - asim - asin - asis - asiw - astik - astiks - ati - atik - atiks - atin - atis - avi - avis - azi

a·o:

ado - ajʃos - ano - ansos - aro - aros - aso - asos - astos - ato - atʃo - atʃos - azos

a proparoxítona[modifica]

a·e·e:

aedɾe - aedɾes

a·i·a:

afika - africa - akia - alia - ambia - amia - andia - ania - anika - ansia - apia - aɾia - asia - astika - atika - avia - azia

a·i·e:

afikes - amies - anies - anikes - ansies - aɾies - asies - astikes - atikes - avies

e[modifica]

e oxítona[modifica]

e - ejʃ - ek - eks - - eʎs - em - ems - en - ens - ent - eŋk - e(ɾ) - - e(ɾ)s - eɾs - es - est - ests - et - ets - ew - ews

e paroxítona[modifica]

e·a:

ea - eda - eɡa - ejʃa - eʎa - ema - ena - enda - enta - eŋka - eɾa - esa - esta - eta - eva

e·e:

ebɾe - ebɾes - ees - eɡes - ejʃe(ɾ) - ejʃes - eʎen - eʎes - embɾe - embɾes - emes - endes - endɾe - enen - enes - enten - entes - eɾe - eɾem - eɾen - eɾes - eɾew - esem - esen - eses - esew - esten - estes - estɾes - etes - eves

e·i:

eʎi - eʎin - eʎis - enti - entin - entis - eŋɡi - eŋɡin - eŋɡis - eɾi - eɾin - eɾis - esi - esim - esin - esis - esiw - esti - estin - estis - ezi

e·o:

ejʃos - esos - estos

ɛ[modifica]

ɛ oxítona[modifica]

ɛ - ɛj - ɛjʃ - ɛk - ɛks - ɛl - ɛls - ɛʎ - ɛʎs - ɛm - ɛms - ɛn - ɛns - ɛŋk - ɛŋks - ɛɲ - ɛɲs - ɛp - ɛɾ - ɛ(ɾ) - ɛɾn - ɛɾns - ɛɾs - ɛɾt - ɛɾts - ɛs - ɛsk - ɛsks - ɛt - ɛtʃ - ɛts - ɛw - ɛws

ɛ paroxítona[modifica]

ɛ·a:

ɛa - ɛda - ɛɡa - ɛʒa - ɛja - ɛka - ɛkta - ɛla - ɛlla - ɛʎa - ɛma - ɛna - ɛnsa - ɛŋka - ɛɲa - ɛra - ɛɾa - ɛɾna - ɛɾsa - ɛɾta - ɛsa - ɛska - ɛta - ɛza

ɛ·e:

ɛbɾe - ɛdes - ɛdɾe - ɛdɾes - ɛes - ɛɡen - ɛɡes - ɛʒen - ɛʒes - ɛjem - ɛjen - ɛjes - ɛjew - ɛjʃe(ɾ) - ɛjʃes - ɛkes - ɛkte - ɛktes - ɛlen - ɛles - ɛlles - ɛʎes - ɛmes - ɛndɾe - ɛnen - ɛnes - ɛnses - ɛŋkes - ɛɲe(ɾ) - ɛɲes - ɛres - ɛɾes - ɛɾnes - ɛɾtes - ɛses - ɛskes - ɛten - ɛtes - ɛtɾe - ɛwen - ɛwɾe - ɛwɾes - ɛzes

ɛ·i:

ɛdi - ɛdis - ɛɡi - ɛɡin - ɛɡis - ɛʒi - ɛʒin - ɛʒis - ɛli - ɛliks - ɛlin - ɛlis - ɛni - ɛnin - ɛnis - ɛnsi - ɛŋɡi - ɛŋɡin - ɛŋɡis - ɛɾbi - ɛɾis - ɛsi - ɛsis - ɛti - ɛtik - ɛtiks - ɛtin - ɛtis - èxic - ɛzi - ɛzis

ɛ·o:

ɛʒos - ɛno - ɛnsos - ɛro - ɛskos - ɛzos

ɛ proparoxítona[modifica]

ɛ·i·a:

ɛdia - ɛkia - ɛmia - ɛnia - ɛnsia - èrbia - ɛɾia - èrvia - ɛsia - ɛtika - ɛzia

ɛ·i·e:

ɛmies - ɛnsies - ɛɾies - ɛtikes

i[modifica]

i oxítona[modifica]

i - ik - iks - il - ils - - iʎs - im - ims - in - ins - int - iŋk - iŋks - ip - ips - - i(ɾ) - iɾs - is - isk - isks - ist - ists - - it - its - itʃ - iw - iws

i paroxítona[modifica]

i·a:

ia - iba - iban - ida - idza - iɡa - ika - ila - illa - illap - illaps - iʎa - ima - ina - iɲa - ipta - iɾa - isa - iska - ista - ita - iva - iza

i·e:

ible - ibles - iden - ides - idzen - idzes - iem - ien - ies - iew - iɡen - iɡes - iɡnes - ike - iken - ikes - ikle - ikles - ile - ilen - iles - illes - iʎen - iʎes - imen - imes - ine - inen - ines - iɲes - ipte - iɾem - iɾen - iɾes - iɾew - iɾse - isem - isen - ises - isew - isken - iskes - istes - istɾe - istɾes - iten - ites - iven - ives - iwen - iwɾe - iwɾes - izen - izes - izme - izmes

i·i:

ibi - idi - idin - idis - idzi - idzin - idzis - ifik - ifiks - iɡi - iɡin - iɡis - ii - iin - iis - iki - ikin - ikis - ili - ilin - ilis - iʎi - iʎin - iʎis - imi - imin - imis - indi - ini - inin - inis - iɲi - iɲin - iɲis - iɾi - iɾin - iɾis - isi - isim - isin - isis - isiw - iski - istik - istiks - iti - itik - itiks - itin - itis - ivi - ivin - ivis - izi - izin - izis

i·o:

ido - iko - iksos - ino - ios - iskos - isos - istos - ito - itos - izos

i proparoxítona[modifica]

i·a·a:

illaba

i·a·a:

illabes

i·i·a:

ibia - idia - ifika - india - inia - iria - isia - itika - ivia - izia

i·i·e:

idies - ifikes - inies - isies - istikes - itikes

o[modifica]

o oxítona[modifica]

o - ok - ols - - oʎs - om - oms - on - ons - ont - oŋk - op - ops - - o(ɾ) - oɾn - oɾns - oɾs - o(ɾ)s - oɾt - oɾts - os - ot - ots - ow - ows

o paroxítona[modifica]

o·a:

ojʃa - oʎa - oma - ona - oŋɡa - oɲa - opa - ora - oɾa - oɾma - oɾna - osa - ota - oza

o·e:

ojʃes - oken - okes - oʎen - oʎes - omes - omte - ondɾe - onen - ones - oŋɡes - oɲes - opes - ore - ore(ɾ) - ores - oɾdes - oɾen - oɾes - oɾme - oɾmes - oses - oten - otes - oves - ozes

o·i:

oki - okin - okis - oʎi - oʎin - oni - onin - onis - oɾi - oɾin - oɾis - oti - otin - otis

o·o:

osos - ozos

ɔ[modifica]

ɔ oxítona[modifica]

ɔ - ɔj - ɔjs - ɔk - ɔks - ɔl - ɔls - ɔʎ - ɔʎs - ɔm - ɔms - ɔn - ɔnt - ɔŋk - ɔp - ɔps - ɔɾ - ɔɾn - ɔɾt - ɔɾts - ɔs - ɔst - ɔt - ɔts - ɔtʃ - ɔw - ɔws

ɔ paroxítona[modifica]

ɔ·a:

ɔfa - ɔɡa - ɔʒa - ɔja - ɔka - ɔla - ɔlta - ɔʎa - ɔna - ɔpa - ɔɾa - ɔɾta - ɔsa - ɔsta - ɔta - ɔva - ɔza

ɔ·e:

ɔfes - ɔɡen - ɔɡes - ɔʒen - ɔʒens - ɔjde - ɔjdes - ɔjes - ɔken - ɔkes - ɔldɾe - ɔlek - ɔleks - ɔlen - ɔles - ɔltes - ɔʎes - ɔndɾe - ɔnen - ɔnes - ɔɾen - ɔɾse(ɾ) - ɔɾtes - ɔses - ɔstes - ɔten - ɔtes - ɔves - ɔwɾe - ɔzen - ɔzes

ɔ·i:

ɔbi - ɔbis - ɔdi - ɔdis - ɔɡi - ɔɡin - ɔɡis - ɔki - ɔkin - ɔkis - ɔli - ɔlik - ɔliks - ɔlin - ɔlis - ɔlit - ɔni - ɔnik - ɔniks - ɔnim - ɔnims - ɔnis - ɔpi - ɔɾi - ɔɾin - ɔɾis - ɔsi - ɔsin - ɔsis - ɔti - ɔtik - ɔtiks - ɔtin - ɔtis - ɔzi - ɔzin - ɔzis

ɔ·o:

ɔfon - ɔfons - ɔsos

ɔ proparoxítona[modifica]

ɔ·e·a:

ɔʒena

ɔ·e·e:

ɔʒenes - ɔmetɾes

ɔ·i·a:

ɔbia - ɔdika - ɔlika - ɔnia - ɔnika - ɔnima - ɔɾia - ɔtika

ɔ·i·e:

ɔlikes - ɔnikes - ɔnimes - ɔɾies - ɔtikes

ɔ·o·a:

ɔloɡa - ɔspoɾa

ɔ·o·e:

ɔloɡes - ɔspoɾes

u[modifica]

u oxítona[modifica]

u - uf - ufs - ujt - ujts - ujʃ - uk - uks - ul - uls - ult - uʎs - um - ums - un - uns - unt - - up - ups - - u(ɾ) - uɾk - uɾs - uɾt - uɾts - us - ust - ut - uts

u paroxítona[modifica]

u·a:

ua - uba - uda - ufa - uɡa - ujta - ujʃa - uka - ula - ulta - uʎa - una - unta - uɲa - upa - uɾa - usa - uta - uza

u·e:

udes - uen - ues - ufes - uɡes - ujtes - ujʃes - uken - ukes - ulen - ules - ultes - uʎen - uʎes - unes - untes - uɾen - uɾes - uses - utes - uzes

u·i:

uɡi - ui - uin - uis - uki - ukin - ukis - uli - ulin - ulis - uʎi - uʎin - uʎis - uni - unis - uɾi - uɾin - uɾis - usi - usis

u·o:

usos - uzos

u proparoxítona[modifica]

u·i·a:

usia