Viccionari:Rimes del català

De Viccionari

En aquesta pàgina es llisten les rimes del català per rima assonant (en català occidental). En les subpàgines llistades estan per rima consonant.

Notes sobre les rimes[modifica]

Dos mots rimen quan es pronuncien idènticament des de la vocal tònica fins el final, encara que tinguin consonants diferents en la síl·laba tònica.

El Viccionari segueix aquesta definició de rima estricta, corresponent a la rima consonant. Altres tipus de rimes es poden deduir a partir d'aquesta organització. Per exemple:

  • comprat, meitat i escarabat són rimes perquè tenen la mateixa vocal tònica a en la darrera síl·laba i es pronuncien igual des de la vocal tònica fins al final.
  • absolut i actitud són rimes, es pronuncien igual des de la vocal tònica, encara que tinguin grafia diferent.
  • enriquit i líquid no són rimes, la vocal tònica és en síl·labes diferents (la darrera i la penúltima respectivament).

Rimes en català[modifica]

Les rimes es representen amb l'alfabet fonètic internacional (AFI) per incloure diferents grafies amb la mateixa pronúncia. Vegeu Viccionari:Pronúncia del català.

Per tenir unes rimes vàlides per a diferents dialectes, es tenen en compte les següents particularitats:

  • No es considera la neutralització de vocals àtones, és a dir, se segueix la pronúncia de vocals occidental:
    • Per les rimes amb -ə- del català oriental cal veure tant -a- com -e-.
    • Per les rimes amb -u- àtona del català oriental cal veure també -o-.
  • No es considera el betacisme, es diferencia b/β de v. En els parlants amb betacisme cal veure també les rimes en -v-.
  • No es consideren els al·lòfons: /β/b, /ð/d, /ɣ/g, /ɫ/l

Llistes[modifica]

A continuació es llisten les pàgines de rimes agrupades per la rima assonant.

a[modifica]

a oxítona[modifica]

a - af - afs - aj - ajk - ajks - ajn - ajs - ajʃ - ajt - ak - aks - al - alm - alp - alps - als - alt - - aʎs - am - amp - ams - an - ans - ant - aŋk - aŋks - - aɲs - ap - aps - - a(ɾ) - aɾk - aɾks - aɾn - aɾp - aɾps - aɾs - a(ɾ)s - aɾt - aɾts - as - ask - asks - ast - asts - at - ats - atʃ - aw - aws - awt

a paroxítona[modifica]

a·a:

aba - abac - abacs - abɾa - ada - adʒa - afa - aɡa - aɡɾa - aja - ajka - ajna - ajɾa - ajʃa - aka - akɾa - akta - ala - alba - alda - alka - alla - alma - alsa - alta - aʎa - ama - amba - ampa - ana - anda - anna - ansa - anta - aŋɡa - aŋka - aɲa - aɲtʃa - apa - apta - ara - aɾa - aɾba - aɾda - aɾɡa - aɾka - aɾla - aɾma - aɾpa - aɾsa - aɾta - aɾtʃa - asa - aska - asta - astɾa - ata - atʃa - ava - awla - awɾa - awta - aza - azma

a·e:

aben - abes - able - ables - abɾe - abɾes - aden - ades - adʒe - adʒen - adʒes - adɾe - adɾes - afen - afes - aɡen - aɡes - aɡɾe - aɡɾes - aʒes - ajes - ajkes - ajnes - ajɾe - ajɾen - ajɾes - ajʃen - ajʃes - aken - akes - akle - akles - akɾes - akte - aktes - albes - aldes - alen - ales - alkes - alles - almes - alsen - alses - alten - altes - aʎen - aʎes - ambes - ambɾes - amen - ames - anden - andes - andɾe - andɾes - ane - anen - anes - ansen - anses - anten - antes - aŋɡes - aŋken - aŋkes - aɲen - aɲes - aɲtʃes - apen - apes - apte - aptes - aren - ares - aɾden - aɾdes - aɾe - aɾem - aɾen - aɾes - aɾew - aɾɡes - aɾkes - aɾmes - aɾpes - aɾse - aɾses - aɾtʃes - asem - asen - ases - asew - asken - askes - astes - astɾe - ate - aten - ates - atɾe - atɾes - atʃes - avem - aven - aves - avew - awen - awles - awɾe - awɾes - awtes - aze - azen - azes - azme - azmes

a·i:

abi - abik - abiks - abin - abis - adʒi - adʒin - adʒis - adi - adin - adis - afi - afik - afiks - afin - afis - aɡi - aɡin - aɡis - aʒi - aʒis - ain - ajɾi - ajɾin - ajɾis - aki - akin - akis - ali - alin - alis - alki - alkis - alli - alsi - alsin - alsis - alti - altin - altis - aʎi - aʎin - aʎis - ami - amik - amiks - amin - amis - andi - andis - ani - anik - aniks - anin - anis - ansi - ansin - ansis - anti - antin - antis - aŋki - aŋkin - aŋkis - aɲi - aɲin - aɲis - aɲtʃis - api - apin - apis - aɾdi - aɾdin - aɾdis - aɾi - aɾin - aɾis - ari - arin - aris - aɾsi - asi - asim - asin - asis - asiw - astik - astiks - ati - atik - atiks - atin - atis - atʃi - atʃis - avi - avis - awɾi - azi - azik - aziks - azin - azis

a·o:

abo - ado - aɡon - aʒos - ajo - ajos - ajʃo - ajʃos - ako - ano - anos - ansos - anto - aŋko - ao - aro - aros - aɾsos - askos - aso - asos - astos - ato - atos - atɾos - atʃo - atʃos - azos

a proparoxítona[modifica]

a·e·e:

aedɾe - aedɾes

a·i·a:

abia - afika - africa - akia - alia - ambia - amia - amika - andia - ania - anika - ansia - apia - aɾia - asia - astika - atika - avia - azia - azika

a·i·e:

afikes - akies - alies - amies - amikes - anies - anikes - ansies - aɾies - asies - astikes - atikes - avies - azies - azikes

e[modifica]

e oxítona[modifica]

e - ej - ejs - ejʃ - ek - eks - ekst - el - els - - eʎs - em - ems - en - ens - ent - eŋk - ep - eps - e(ɾ) - - e(ɾ)s - eɾp - eɾs - es - est - ests - et - ets - etʃ - ew - ews

e paroxítona[modifica]

e·a:

ea - eda - edʒa - eɡa - eɡna - eʒa - ejʃa - eka - ela - eʎa - ema - ena - enda - enta - eŋɡa - eŋka - eɾa - eɾva - esa - esta - estɾa - eta - etʃa - eva

e·e:

ebɾe - ebɾes - edes - edʒe - edʒes - edɾes - ees - eɡen - eɡes - eɡnen - eɡnes - ejʃe(ɾ) - ejʃen - ejʃes - eken - ekes - eʎen - eʎes - embɾe - embɾes - eme(ɾ) - emen - emes - endes - endɾe - ene - enen - enes - enten - entes - eɲdʒe - eɲdʒes - eŋɡes - eɾe - eɾem - eɾen - eɾes - eɾew - eɾves - esem - esen - eses - esew - esten - estes - estɾe - estɾes - eten - etes - etʃes - even - eves

e·i:

eɡi - eɡin - eɡis - ei - eki - ekin - ekis - eʎi - eʎin - eʎis - emi - emin - emis - eni - enin - enis - enti - entin - entis - eŋɡi - eŋɡin - eŋɡis - eɾi - eɾin - eɾis - esi - esim - esin - esis - esiw - esti - estin - estis - eti - etin - etis - evi - evin - evis - ezi

e·o:

ejʃos - eʎo - eʎos - emo - ento - eo - eɾo - eɾos - esos - estos - ezos

ɛ[modifica]

ɛ oxítona[modifica]

ɛ - ɛj - ɛjs - ɛjt - ɛjʃ - ɛk - ɛks - ɛl - ɛls - ɛʎ - ɛʎs - ɛm - ɛms - ɛn - ɛns - ɛnt - ɛŋk - ɛŋks - ɛɲ - ɛɲs - ɛp - ɛps - ɛɾ - ɛ(ɾ) - ɛɾk - ɛɾn - ɛɾns - ɛɾs - ɛ(ɾ)s - ɛɾt - ɛɾts - ɛs - ɛsk - ɛsks - ɛt - ɛtʃ - ɛts - ɛw - ɛws

ɛ paroxítona[modifica]

ɛ·a:

ɛa - ɛda - ɛɡa - ɛʒa - ɛja - ɛka - ɛkta - ɛla - ɛlla - ɛʎa - ɛma - ɛna - ɛndɾa - ɛnsa - ɛŋɡa - ɛŋka - ɛɲa - ɛra - ɛɾa - ɛɾda - ɛɾka - ɛɾla - ɛɾma - ɛɾna - ɛɾsa - ɛɾta - ɛsa - ɛska - ɛsta - ɛstɾa - ɛta - ɛva - ɛwa - ɛza

ɛ·e:

ɛbɾe - ɛbɾes - ɛden - ɛdes - ɛdɾe - ɛdɾes - ɛes - ɛɡen - ɛɡes - ɛʒen - ɛʒes - ɛjem - ɛjen - ɛjes - ɛjew - ɛjʃe(ɾ) - ɛjʃen - ɛjʃes - ɛken - ɛkes - ɛkses - ɛkte - ɛkten - ɛktes - ɛlen - ɛles - ɛllen - ɛlles - ɛʎen - ɛʎes - ɛmen - ɛmes - ɛndɾe - ɛndɾes - ɛne - ɛnen - ɛnes - ɛnsen - ɛnses - ɛŋɡes - ɛŋken - ɛŋkes - ɛɲe(ɾ) - ɛɲen - ɛɲes - ɛres - ɛɾdes - ɛɾdʒe - ɛɾes - ɛɾkes - ɛɾles - ɛɾmes - ɛɾnen - ɛɾnes - ɛɾses - ɛɾtes - ɛsen - ɛses - ɛsken - ɛskes - ɛstɾe - ɛstɾes - ɛte - ɛten - ɛtes - ɛtɾe - ɛtɾes - ɛves - ɛwen - ɛwes - ɛwɾe - ɛwɾes - ɛzen - ɛzes

ɛ·i:

ɛdi - ɛdin - ɛdis - ɛɡi - ɛɡin - ɛɡis - ɛʒi - ɛʒin - ɛʒis - ɛi - ɛis - ɛin - ɛkti - ɛktin - ɛktis - ɛli - ɛlik - ɛliks - ɛlin - ɛlis - ɛlli - ɛllin - ɛllis - ɛʎi - ɛʎin - ɛʎis - ɛmi - ɛmik - ɛmiks - ɛmis - ɛni - ɛnik - ɛniks - ɛnin - ɛnis - ɛnit - ɛnits - ɛnsi - ɛnsin - ɛnsis - ɛntɾik‏‎ - ɛntɾik‏‎s - ɛŋɡi - ɛŋɡin - ɛŋɡis - ɛŋki - ɛŋkin - ɛŋkis - ɛɲi - ɛɲin - ɛɲis - ɛri - ɛris - ɛɾbi - ɛɾik - ɛɾiks - ɛɾin - ɛɾis - ɛɾits - ɛɾni - ɛɾnin - ɛɾnis - ɛsi - ɛsin - ɛsis - ɛski - ɛskin - ɛskis - ɛti - ɛtik - ɛtiks - ɛtin - ɛtis - ɛzi - ɛzin - ɛzis

ɛ·o:

ɛdo - ɛɡo - ɛʒos - ɛko - ɛkos - ɛllo - ɛllos - ɛlo - ɛʎo - ɛno - ɛnsos - ɛo - ɛro - ɛros - ɛɾo - ɛɾsos - ɛskos - ɛsos - ɛto - ɛvol - ɛzos

ɛ proparoxítona[modifica]

ɛ·i·a:

ɛdia - ɛdika - ɛkia - ɛksia - ɛlika - ɛmia - ɛmika - ɛnia - ɛnika - ɛnsia - ɛntɾika - èrbia - ɛɾia - ɛɾika - èrvia - ɛsia - ɛtika - ɛzia

ɛ·i·e:

ɛdies - ɛdikes - ɛksies - ɛlikes - ɛmies - ɛmikes - ɛnies - ɛnikes - ɛnsies - ɛntɾikes - ɛɾies - ɛɾikes - ɛsies - ɛtikes - ɛzies

i[modifica]

i oxítona[modifica]

i - if - ik - iks - il - ils - - iʎs - im - ims - in - ins - int - iŋk - iŋks - ip - ips - - i(ɾ) - iɾs - i(ɾ)s - is - isk - isks - ist - ists - - it - its - itʃ - iw - iws

i paroxítona[modifica]

i·a:

ia - iak - iaks - iba - iban - ibɾa - ida - idza - idʒa - ifa - iɡa - iɡna - iɡwa - iʒa - ika - ila - illa - illap - illaps - iʎa - ima - ina - inta - iŋɡa - iŋka - iɲa - iɲtʃa - ipa - ipta - iɾa - iɾla - isa - iska - ista - ita - iva - iwa - iwla - iza

i·e:

ibes - ible - ibles - ibɾes - iden - ides - idzen - idzes - idʒes - iem - ien - ies - iew - ifeɾ - ifeɾs - ifes - iɡen - iɡes - iɡne - iɡnen - iɡnes - iʒen - ike - iken - ikes - ikle - ikles - ikte - iktes - ile - ilen - iles - illes - iʎen - iʎes - imen - imes - indes - indɾe - ine - inen - ines - intes - iŋɡes - iŋkes - iɲen - iɲes - iɲtʃes - ipen - ipes - ipte - iɾem - iɾen - iɾes - iɾew - iɾse - isem - isen - ises - isew - isken - iskes - isten - istes - istɾe - istɾes - iten - ites - itɾes - iven - ives - iwen - iwes - iwlen - iwles - iwɾe - iwɾes - iʃen - iʃes - izen - izes - izme - izmes

i·i:

ibi - ibis - ibɾis - idi - idin - idis - idzi - idzin - idzis - ifik - ifiks - iɡi - iɡin - iɡis - iɡni - iɡnin - iɡnis - iʒi - ii - iin - iis - iki - ikin - ikis - ili - ilin - ilis - illi - iʎi - iʎin - iʎis - imi - imik - imiks - imin - imis - indi - ini - inin - inis - inits - iŋɡi - iŋɡin - iŋɡis - iɲi - iɲin - iɲis - ipi - ipin - ipis - ipsi - ipsis - iɾi - iɾin - iɾis - isi - isim - isin - isis - isit - isits - isiw - iski - iskin - iskis - isti - istik - istiks - istin - istis - iti - itik - itiks - itin - itis - ivi - ivin - ivis - iwli - iwlin - iwlis - izi - izin - izis

i·o:

ido - idʒos - iko - iksos - iʎo - ino - inos - io - ios - isko - iskos - isos - istos - ito - itol - itols - itos - ivol - ivols - izos

i proparoxítona[modifica]

i·a·a:

iaka - illaba

i·a·e:

iakes - illabes

i·e·a:

ifeɾa

i·e·e:

ifeɾes - imetɾe - imetɾes

i·i·a:

ibia - idia - ifika - ilia - imia - imika - india - inia - iria - isia - itika - ivia - izia

i·i·e:

idies - ifikes - imies - imikes - inies - isies - istikes - itikes - ivies

i·o·a:

ikola - ivola

i·o·e:

ivoles

i·u·a:

ikula

i·u·e:

ikules

o[modifica]

o oxítona[modifica]

o - oj - ojs - ojʃ - ok - oks - ol - olk - ols - - oʎs - om - omp - oms - on - ons - ont - oŋk - oŋks - - oɲs - op - ops - - o(ɾ) - oɾn - oɾns - oɾs - o(ɾ)s - oɾt - oɾts - os - osk - ost - ot - ots - ow - ows

o paroxítona[modifica]

o·a:

oa - oba - oda - ojʃa - ola - olka - oʎa - oma - omba - ompa - omta - ona - onda - onsa - oŋɡa - oɲa - opa - ora - oɾa - oɾda - oɾka - oɾma - oɾna - osa - oska - ota - otʃa - oza

o·e:

obes - oble - obles - obɾes - odes - oes - ojʃen - ojʃes - oken - okes - olen - oles - oʎen - oʎes - ombes - ombɾes - omen - omes - ompen - ompes - ompɾe - omte - omtes - onden - ondes - ondɾe - one - onen - ones - onses - ontes - oŋɡes - oŋkle - oɲes - open - opes - ore - ore(ɾ) - oren - ores - oɾbes - oɾdes - oɾen - oɾes - oɾkes - oɾme - oɾmes - oɾnen - oɾnes - osen - oses - oskes - oten - otes - otʃes - oves - ozes

o·i:

ojʃi - ojʃin - ojʃis - oki - okin - okis - oli - olin - olis - oʎi - oʎin - omi - omin - omis - ompi - ompin - ompis - ondi - ondin - ondis - oni - onin - onis - oŋɡi - oŋɡin - oŋɡis - opi - opin - opis - ori - orin - oris - oɾi - oɾin - oɾis - oɾni - oɾnin - oɾnis - osi - osin - osis - oti - otin - otis

o·o:

ojʃos - oko - okos - olsos - oŋɡo - oŋko - oŋkos - oɾo - osos - ostos - oto - ozos

ɔ[modifica]

ɔ oxítona[modifica]

ɔ - ɔj - ɔjk - ɔjs - ɔk - ɔks - ɔl - ɔls - ɔlt - ɔʎ - ɔʎs - ɔm - ɔms - ɔn - ɔnt - ɔŋk - ɔp - ɔps - ɔɾ - ɔ(ɾ) - ɔɾk - ɔɾn - ɔɾp - ɔɾs - ɔ(ɾ)s - ɔɾt - ɔɾts - ɔs - ɔsk - ɔst - ɔsts - ɔt - ɔts - ɔtʃ - ɔw - ɔws

ɔ paroxítona[modifica]

ɔ·a:

ɔbɾa - ɔda - ɔdʒa - ɔfa - ɔɡa - ɔɡɾaf - ɔɡɾafs - ɔʒa - ɔja - ɔjka - ɔjna - ɔka - ɔla - ɔlta - ɔʎa - ɔna - ɔɲdʒa - ɔpa - ɔɾa - ɔɾda - ɔɾdʒa - ɔɾka - ɔɾsa - ɔɾta - ɔsa - ɔska - ɔsta - ɔstɾa - ɔta - ɔva - ɔza

ɔ·e:

ɔble - ɔbles - ɔbɾe - ɔbɾes - ɔdes - ɔdʒes - ɔfes - ɔɡen - ɔɡes - ɔɡɾes - ɔʒen - ɔʒens - ɔʒes - ɔjde - ɔjdes - ɔjen - ɔjes - ɔjnes - ɔken - ɔkes - ɔldɾe - ɔlek - ɔleks - ɔlen - ɔles - ɔlles - ɔltes - ɔʎen - ɔʎes - ɔndɾe - ɔne - ɔnen - ɔnes - ɔɲdʒes - ɔpes - ɔɾdes - ɔɾdʒes - ɔɾen - ɔɾkes - ɔɾse(ɾ) - ɔɾses - ɔɾten - ɔɾtes - ɔsen - ɔses - ɔskes - ɔsten - ɔstes - ɔstɾe - ɔstɾes - ɔten - ɔtes - ɔves - ɔwen - ɔwɾe - ɔzen - ɔzes

ɔ·i:

ɔbi - ɔbis - ɔdi - ɔdik - ɔdiks - ɔdis - ɔfil - ɔfils - ɔfit - ɔfits - ɔɡi - ɔɡin - ɔɡis - ɔʒik - ɔʒiks - ɔi - ɔin - ɔis - ɔki - ɔkin - ɔkis - ɔlɡi - ɔlɡin - ɔlɡis - ɔli - ɔlik - ɔliks - ɔlin - ɔlis - ɔlit - ɔlits - ɔmi - ɔmik - ɔmiks - ɔmis - ɔni - ɔnik - ɔniks - ɔnim - ɔnims - ɔnin - ɔnis - ɔŋɡi - ɔŋɡin - ɔŋɡis - ɔpi - ɔpik - ɔpiks - ɔpis - ɔɾdi - ɔɾi - ɔɾik - ɔɾiks - ɔɾin - ɔɾis - ɔɾti - ɔɾtin - ɔɾtis - ɔsi - ɔsin - ɔsis - ɔsti - ɔstin - ɔstis - ɔti - ɔtik - ɔtiks - ɔtin - ɔtis - ɔvi - ɔzi - ɔzin - ɔzis - ɔzit - ɔzits

ɔ·o:

ɔdʒos - ɔdɾom - ɔdɾoms - ɔfon - ɔfons - ɔfoɾ - ɔfoɾs - ɔno - ɔɾo - ɔsos - ɔstos - ɔzos

ɔ proparoxítona[modifica]

ɔ·e·a:

ɔʒena

ɔ·e·e:

ɔʒenes - ɔmetɾe - ɔmetɾes

ɔ·i·a:

ɔbia - ɔdika - ɔfia - ɔfila - ɔʒika - ɔlika - ɔmika - ɔnia - ɔnika - ɔnima - ɔpia - ɔpika - ɔɾia - ɔɾika - ɔsia - ɔtika - ɔzia

ɔ·i·e:

ɔbies - ɔdikes - ɔfies - ɔfiles - ɔʒikes - ɔlikes - ɔmikes - ɔnies - ɔnikes - ɔnimes - ɔpikes - ɔɾies - ɔɾikes - ɔsies - ɔtikes - ɔzies

ɔ·o·a:

ɔfona - ɔloɡa - ɔspoɾa

ɔ·o·e:

ɔloɡes - ɔspoɾes

u[modifica]

u oxítona[modifica]

u - uf - ufs - uj - ujs - ujt - ujts - ujʃ - uk - uks - ul - uls - ult - uʎs - um - ums - un - uns - unt - - uɲs - up - ups - - u(ɾ) - uɾk - uɾks - uɾs - u(ɾ)s - uɾt - uɾts - us - ust - usts - ut - uts - uw - uws

u paroxítona[modifica]

u·a:

ua - uba - uda - udʒa - ufa - uɡa - uʒa - uja - ujta - ujʃa - uka - ula - ulla - ulta - uʎa - uma - umba - una - unda - unta - uɲa - upa - ura - uɾa - uɾka - uɾna - uɾta - usa - uska - usta - uta - utʃa - uza

u·e:

uden - udes - udʒes - uen - ues - ufen - ufes - uɡen - uɡes - uʒen - uʒes - ujes - ujtes - ujʃen - ujʃes - uke - uken - ukes - ulen - ules - ulles - ultes - uʎen - uʎes - umen - umes - undes - unen - unes - unten - untes - uɲen - uɲes - upen - upes - uɾen - uɾes - uɾkes - uɾnes - uɾtes - usen - uses - uskes - ustes - uten - utes - utʃes - uzen - uzes

u·i:

udi - udin - udis - ufi - ufin - ufis - uɡi - uɡin - uɡis - uʒi‏‎ - uʒin - uʒi‏‎s - ui - uin - uis - ujʃi - ujʃin - ujʃis - uki - ukin - ukis - uli - ulin - ulis - uʎi - uʎin - uʎis - umi - umin - umis - undi - uni - unin - unis - unti - untin - untis - uɲi - uɲin - uɲis - upi - upin - upis - uɾi - uɾin - uɾis - usi - usin - usis - usti - uti - utin - utis - uzi - uzin - uzis

u·o:

udo - ujʃos - uko - ulo - usos - ustos - utʃo - utʃos - uzos

u proparoxítona[modifica]

u·i·a:

ulia - uɾia - usia

u·i·e:

uɾies