Viccionari:Rimes del català

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca

En aquesta pàgina es llisten les rimes del català per rima assonant (en català occidental). En les subpàgines llistades estan per rima consonant.

Notes sobre les rimes[modifica]

Dos mots rimen quan es pronuncien idènticament des de la vocal tònica fins el final, encara que tinguin consonants diferents en la síl·laba tònica.

El Viccionari segueix aquesta definició de rima estricta, corresponent a la rima consonant. Altres tipus de rimes es poden deduir a partir d'aquesta organització. Per exemple:

  • comprat, meitat i escarabat són rimes perquè tenen la mateixa vocal tònica a en la darrera síl·laba i es pronuncien igual des de la vocal tònica fins al final.
  • absolut i actitud són rimes, es pronuncien igual des de la vocal tònica, encara que tinguin grafia diferent.
  • enriquit i líquid no són rimes, la vocal tònica és en síl·labes diferents (la darrera i la penúltima respectivament).

Rimes en català[modifica]

Les rimes es representen amb l'alfabet fonètic internacional (AFI) per incloure diferents grafies amb la mateixa pronúncia. Vegeu Viccionari:Pronúncia del català.

Per tenir unes rimes vàlides per a diferents dialectes, es tenen en compte les següents particularitats:

  • No es considera la neutralització de vocals àtones, és a dir, se segueix la pronúncia de vocals occidental:
    • Per les rimes amb -ə- del català oriental cal veure tant -a- com -e-.
    • Per les rimes amb -u- àtona del català oriental cal veure també -o-.
  • No es considera el betacisme, es diferencia b/β de v. En els parlants amb betacisme cal veure també les rimes en -v-.
  • No es consideren els al·lòfons: /β/b, /ð/d, /ɣ/g, /ɫ/l

Llistes[modifica]

A continuació es llisten les pàgines de rimes agrupades per la rima assonant.

a[modifica]

a oxítona[modifica]

a - af - afs - aj - ajk - ajks - ajs - ajʃ - ak - aks - al - alm - alp - alps - als - alt - - aʎs - am - amp - ams - an - ans - ant - aŋk - aŋks - - aɲs - ap - aps - - a(ɾ) - aɾk - aɾks - aɾp - aɾps - aɾs - a(ɾ)s - aɾt - aɾts - as - ask - asks - ast - asts - at - ats - atʃ - aw - aws - awt

a paroxítona[modifica]

a·a:

aba - abac - abacs - abɾa - ada - adʒa - afa - aɡa - aja - ajka - ajna - ajʃa - aka - akɾa - akta - ala - alba - alla - alsa - alta - aʎa - ama - amba - ana - anda - anna - ansa - anta - aŋɡa - aŋka - aɲa - aɲtʃa - apa - ara - aɾa - aɾda - aɾɡa - aɾka - aɾla - aɾsa - aɾta - asa - aska - asta - astɾa - ata - atʃa - ava - awla - awɾa - aza

a·e:

abes - able - ables - abɾe - abɾes - aden - ades - adʒe - adʒen - adʒes - afes - aɡen - aɡes - aɡɾes - aʒes - ajes - ajnes - ajɾe - ajɾes - ajʃen - ajʃes - aken - akes - akle - akte - aktes - albes - aldes - alen - ales - alles - almes - alses - altes - aʎen - aʎes - amen - ames - andes - anen - anes - ansen - anses - anten - antes - aŋkes - aɲen - aɲes - aɲtʃes - apen - apes - aren - ares - aɾdes - aɾe - aɾem - aɾen - aɾes - aɾew - aɾɡes - aɾkes - aɾse - asem - asen - ases - asew - askes - astes - astɾe - aten - ates - atɾe - atɾes - atʃes - avem - aven - aves - avew - awen - awles - awɾe - awɾes - aze - azes - azme - azmes

a·i:

abic - adʒi - adʒin - adʒis - adi - adin - adis - afik - afiks - aɡi - aɡin - aɡis - aʒi - aʒis - aki - akin - akis - ali - alin - alis - alki - aʎi - aʎin - aʎis - ami - amin - amis - andi - andis - ani - anik - aniks - anin - anis - ansi - ansin - ansis - anti - antin - antis - aŋki - aŋkis - aɲi - aɲin - aɲis - api - apin - apis - aɾdi - aɾdis - aɾi - aɾin - aɾis - ari - arin - aris - asi - asim - asin - asis - asiw - astik - astiks - ati - atik - atiks - atin - atis - avi - avis - azi - azis

a·o:

ado - aʒos - ajʃos - ajo - ano - ansos - aro - aros - aso - asos - astos - ato - atos - atʃo - atʃos - azos

a proparoxítona[modifica]

a·e·e:

aedɾe - aedɾes

a·i·a:

afika - africa - akia - alia - ambia - amia - andia - ania - anika - ansia - apia - aɾia - asia - astika - atika - avia - azia

a·i·e:

afikes - amies - anies - anikes - ansies - aɾies - asies - astikes - atikes - avies

e[modifica]

e oxítona[modifica]

e - ej - ejs - ejʃ - ek - eks - el - - eʎs - em - ems - en - ens - ent - eŋk - eps - e(ɾ) - - e(ɾ)s - eɾs - es - est - ests - et - ets - etʃ - ew - ews

e paroxítona[modifica]

e·a:

ea - eda - eɡa - ejʃa - eka - eʎa - ema - ena - enda - enta - eŋka - eɾa - esa - esta - estɾa - eta - eva

e·e:

ebɾe - ebɾes - edʒes - edɾes - ees - eɡes - ejʃe(ɾ) - ejʃes - ekes - eʎen - eʎes - embɾe - embɾes - emes - endes - endɾe - enen - enes - enten - entes - eɾe - eɾem - eɾen - eɾes - eɾew - esem - esen - eses - esew - esten - estes - estɾe - estɾes - etes - eves

e·i:

eʎi - eʎin - eʎis - emi - emis - enti - entin - entis - eŋɡi - eŋɡin - eŋɡis - eɾi - eɾin - eɾis - esi - esim - esin - esis - esiw - esti - estin - estis - ezi

e·o:

ejʃos - eɾo - eɾos - esos - estos - ezos

ɛ[modifica]

ɛ oxítona[modifica]

ɛ - ɛj - ɛjs - ɛjʃ - ɛk - ɛks - ɛl - ɛls - ɛʎ - ɛʎs - ɛm - ɛms - ɛn - ɛns - ɛŋk - ɛŋks - ɛɲ - ɛɲs - ɛp - ɛps - ɛɾ - ɛ(ɾ) - ɛɾn - ɛɾns - ɛɾs - ɛ(ɾ)s - ɛɾt - ɛɾts - ɛs - ɛsk - ɛsks - ɛt - ɛtʃ - ɛts - ɛw - ɛws

ɛ paroxítona[modifica]

ɛ·a:

ɛa - ɛda - ɛɡa - ɛʒa - ɛja - ɛka - ɛkta - ɛla - ɛlla - ɛʎa - ɛma - ɛna - ɛnsa - ɛŋka - ɛɲa - ɛra - ɛɾa - ɛɾma - ɛɾna - ɛɾsa - ɛɾta - ɛsa - ɛska - ɛta - ɛza

ɛ·e:

ɛbɾe - ɛdes - ɛdɾe - ɛdɾes - ɛes - ɛɡen - ɛɡes - ɛʒen - ɛʒes - ɛjem - ɛjen - ɛjes - ɛjew - ɛjʃe(ɾ) - ɛjʃes - ɛkes - ɛkte - ɛktes - ɛlen - ɛles - ɛllen - ɛlles - ɛʎen - ɛʎes - ɛmes - ɛndɾe - ɛnen - ɛnes - ɛnses - ɛŋkes - ɛɲe(ɾ) - ɛɲen - ɛɲes - ɛres - ɛɾes - ɛɾnes - ɛɾses - ɛɾtes - ɛses - ɛskes - ɛten - ɛtes - ɛtɾe - ɛtɾes - ɛwen - ɛwɾe - ɛwɾes - ɛzen - ɛzes

ɛ·i:

ɛdi - ɛdis - ɛɡi - ɛɡin - ɛɡis - ɛʒi - ɛʒin - ɛʒis - ɛli - ɛliks - ɛlin - ɛlis - ɛlli - ɛllin - ɛllis - ɛmi - ɛmis - ɛni - ɛnik - ɛnin - ɛnis - ɛnsi - ɛŋɡi - ɛŋɡin - ɛŋɡis - ɛɲi - ɛɲin - ɛɲis - ɛɾbi - ɛɾiks - ɛɾis - ɛsi - ɛsis - ɛti - ɛtik - ɛtiks - ɛtin - ɛtis - èxic - ɛzi - ɛzin - ɛzis

ɛ·o:

ɛʒos - ɛno - ɛnsos - ɛro - ɛros - ɛɾo - ɛɾsos - ɛskos - ɛzos

ɛ proparoxítona[modifica]

ɛ·i·a:

ɛdia - ɛkia - ɛmia - ɛnia - ɛnsia - èrbia - ɛɾia - ɛɾika - èrvia - ɛsia - ɛtika - ɛzia

ɛ·i·e:

ɛmies - ɛnies - ɛnsies - ɛɾies - ɛtikes

i[modifica]

i oxítona[modifica]

i - ik - iks - il - ils - - iʎs - im - ims - in - ins - int - iŋk - iŋks - ip - ips - - i(ɾ) - iɾs - is - isk - isks - ist - ists - - it - its - itʃ - iw - iws

i paroxítona[modifica]

i·a:

ia - iba - iban - ida - idza - idʒa - ifa - iɡa - ika - ila - illa - illap - illaps - iʎa - ima - ina - inta - iŋka - iɲa - ipa - ipta - iɾa - isa - iska - ista - ita - iva - iwla - iza

i·e:

ibes - ible - ibles - iden - ides - idzen - idzes - idʒes - iem - ien - ies - iew - ifes - iɡen - iɡes - iɡnes - ike - iken - ikes - ikle - ikles - ile - ilen - iles - illes - iʎen - iʎes - imen - imes - ine - inen - ines - intes - iŋɡes - iŋkes - iɲen - iɲes - ipes - ipte - iɾem - iɾen - iɾes - iɾew - iɾse - isem - isen - ises - isew - isken - iskes - istes - istɾe - istɾes - iten - ites - itɾes - iven - ives - iwen - iwles - iwɾe - iwɾes - iʃes - izen - izes - izme - izmes

i·i:

ibi - idi - idin - idis - idzi - idzin - idzis - ifik - ifiks - iɡi - iɡin - iɡis - ii - iin - iis - iki - ikin - ikis - ili - ilin - ilis - illi - iʎi - iʎin - iʎis - imi - imin - imis - indi - ini - inin - inis - inits - iŋɡi - iŋɡin - iŋɡis - iɲi - iɲin - iɲis - ipi - ipis - iɾi - iɾin - iɾis - isi - isim - isin - isis - isiw - iski - istik - istiks - iti - itik - itiks - itin - itis - ivi - ivin - ivis - izi - izin - izis

i·o:

ido - iko - iksos - ino - io - ios - iskos - isos - istos - ito - itos - ivol - ivols - izos

i proparoxítona[modifica]

i·a·a:

illaba

i·a·a:

illabes

i·e·e:

imetɾe - imetɾes

i·i·a:

ibia - idia - ifika - ilia - imia - india - inia - iria - isia - itika - ivia - izia

i·i·e:

idies - ifikes - imies - inies - isies - istikes - itikes - ivies

i·o·a:

ivola

i·o·e:

ivoles

i·u·a:

ikula

o[modifica]

o oxítona[modifica]

o - ok - ols - - oʎs - om - oms - on - ons - ont - oŋk - oɲs - op - ops - - o(ɾ) - oɾn - oɾns - oɾs - o(ɾ)s - oɾt - oɾts - os - ot - ots - ow - ows

o paroxítona[modifica]

o·a:

oa - oda - ojʃa - ola - oʎa - oma - ompa - ona - onsa - oŋɡa - oɲa - opa - ora - oɾa - oɾma - oɾna - osa - ota - oza

o·e:

odes - ojʃes - oken - okes - olen - oles - oʎen - oʎes - omes - ompes - omte - omtes - ondɾe - onen - ones - onses - oŋɡes - oɲes - opes - ore - ore(ɾ) - ores - oɾdes - oɾen - oɾes - oɾme - oɾmes - oɾnen - oɾnes - osen - oses - oskes - oten - otes - oves - ozes

o·i:

oki - okin - okis - oli - olin - olis - oʎi - oʎin - oni - onin - onis - opis - oɾi - oɾin - oɾis - oɾni - oɾnin - oɾnis - osi - osin - osis - oti - otin - otis

o·o:

osos - ostos - ozos

ɔ[modifica]

ɔ oxítona[modifica]

ɔ - ɔj - ɔjs - ɔk - ɔks - ɔl - ɔls - ɔlt - ɔʎ - ɔʎs - ɔm - ɔms - ɔn - ɔnt - ɔŋk - ɔp - ɔps - ɔɾ - ɔ(ɾ) - ɔɾn - ɔɾs - ɔɾt - ɔɾts - ɔs - ɔsk - ɔst - ɔsts - ɔt - ɔts - ɔtʃ - ɔw - ɔws

ɔ paroxítona[modifica]

ɔ·a:

ɔda - ɔfa - ɔɡa - ɔɡɾaf - ɔʒa - ɔja - ɔka - ɔla - ɔlta - ɔʎa - ɔna - ɔpa - ɔɾa - ɔɾka - ɔɾta - ɔsa - ɔsta - ɔta - ɔva - ɔza

ɔ·e:

ɔdes - ɔfes - ɔɡen - ɔɡes - ɔʒen - ɔʒens - ɔʒes - ɔjde - ɔjdes - ɔjes - ɔken - ɔkes - ɔldɾe - ɔlek - ɔleks - ɔlen - ɔles - ɔlles - ɔltes - ɔʎes - ɔndɾe - ɔnen - ɔnes - ɔɲdʒes - ɔpes - ɔɾen - ɔɾse(ɾ) - ɔɾten - ɔɾtes - ɔsen - ɔses - ɔskes - ɔstes - ɔten - ɔtes - ɔves - ɔwɾe - ɔzen - ɔzes

ɔ·i:

ɔbi - ɔbis - ɔdi - ɔdis - ɔɡi - ɔɡin - ɔɡis - ɔʒik - ɔʒiks - ɔi - ɔin - ɔis - ɔki - ɔkin - ɔkis - ɔli - ɔlik - ɔliks - ɔlin - ɔlis - ɔlit - ɔlits - ɔni - ɔnik - ɔniks - ɔnim - ɔnims - ɔnin - ɔnis - ɔpi - ɔpis - ɔɾi - ɔɾin - ɔɾis - ɔɾti - ɔɾtin - ɔɾtis - ɔsi - ɔsin - ɔsis - ɔti - ɔtik - ɔtiks - ɔtin - ɔtis - ɔzi - ɔzin - ɔzis

ɔ·o:

ɔdʒos - ɔfon - ɔfons - ɔsos - ɔstos

ɔ proparoxítona[modifica]

ɔ·e·a:

ɔʒena

ɔ·e·e:

ɔʒenes - ɔmetɾe - ɔmetɾes

ɔ·i·a:

ɔbia - ɔdika - ɔʒika - ɔlika - ɔnia - ɔnika - ɔnima - ɔɾia - ɔɾika - ɔtika

ɔ·i·e:

ɔbies - ɔʒikes - ɔlikes - ɔnies - ɔnikes - ɔnimes - ɔɾies - ɔɾikes - ɔtikes

ɔ·o·a:

ɔloɡa - ɔspoɾa

ɔ·o·e:

ɔloɡes - ɔspoɾes

u[modifica]

u oxítona[modifica]

u - uf - ufs - uj - ujt - ujts - ujʃ - uk - uks - ul - uls - ult - uʎs - um - ums - un - uns - unt - - uɲs - up - ups - - u(ɾ) - uɾk - uɾs - u(ɾ)s - uɾt - uɾts - us - ust - usts - ut - uts

u paroxítona[modifica]

u·a:

ua - uba - uda - ufa - uɡa - uʒa - ujta - ujʃa - uka - ula - ulta - uʎa - uma - una - unda - unta - uɲa - upa - uɾa - uɾna - usa - uska - usta - uta - utʃa - uza

u·e:

uden - udes - uen - ues - ufen - ufes - uɡen - uɡes - uʒes - ujtes - ujʃen - ujʃes - uken - ukes - ulen - ules - ultes - uʎen - uʎes - umen - umes - unes - untes - uɲen - uɲes - upen - upes - uɾen - uɾes - usen - uses - uskes - ustes - utes - utʃes - uzes

u·i:

udi - udin - udis - ufi - ufin - ufis - uɡi - uɡin - uɡis - ui - uin - uis - ujʃi - ujʃin - ujʃis - uki - ukin - ukis - uli - ulin - ulis - uʎi - uʎin - uʎis - undi - uni - unis - uɲi - uɲin - uɲis - uɾi - uɾin - uɾis - usi - usin - usis - uti

u·o:

udo - ujʃos - usos - ustos - utʃo - utʃos - uzos

u proparoxítona[modifica]

u·i·a:

uɾia - usia

u·i·e:

uɾies