Viccionari:Pronúncia del sànscrit

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca

La pronúncia donada al Viccionari és segons l'Alfabet fonètic internacional (AFI) per defecte. El X-SAMPA és semblant a l'AFI, però només usa caràcters ASCII. Vegeu Viccionari:Pronúncia.

El sistema de transliteració del devanagari per al sànscrit que s'utilitza al Viccionari és el International Alphabet of Sanskrit Transliteration (IAST).

Consonants[modifica]

oclusiva sorda oclusiva sorda aspirada oclusiva sonora oclusiva sonora aspirada nasal semivocal fricativa aspirada
velar deva.
trans. k kh g gh h
AFI /k/ /kʰ/ /g/ /gʱ/ /ŋ/ /h/, /ɦ/
palatal deva.
trans. c ch j jh ñ y ś
AFI /tʃ/ o /c͡ç/ /tʃʰ/ o /c͡çʰ/ /dʒ/ o /ɟ͡ʝ/ /dʒʱ/ o /ɟ͡ʝʱ/ /ɲ/ /j/ /ɕ/ o /ç/ o /ʃ/
retroflexa deva.
trans. ṭh ḍh r
AFI /ʈ/ /ʈʰ/ /ɖ/ /ɖʱ/ /ɳ/ /r/ /ʂ/, /ʃ/
dental deva.
trans. t th d dh n l s
AFI /t̪/ /t̪ʰ/ /d̪/ /d̪ʱ/ /n/ /l/ /s/
labial deva.
trans. p ph b bh m v
AFI /p/ /pʰ/ /b/ /bʱ/ /m/ /ʋ/

Vocals[modifica]

gutural palatal labial dental palatogutural labiogutural
curta independent
diacrític inherent ि
trans. a i u ŕ e o
AFI /ə/ /ɪ/ /ʊ/ /r/ /e/ /o/
llarga independent
diacrític
trans. ā ī ū ai au
AFI /a/ /i/ /u/ /ɛ/ o /æ/ /əʊ/

La vocal curta (/ə/) inherent és la que es translitera amb totes les consonants (i es pronuncia en totes elles), excepte quan hi ha un diacrític virāma. Així, क realment es translitera com a "ka" i no pas com a "k".

Pot haver un allargament de la vocal (anomenat ploti) i simbolitzat amb un "3". Per exemple, ओ३म् (o3m).

Nasalització[modifica]

Per a nasalitzar vocals i consonants el sànscrit utilitza diferents sistemes:

Hi ha diferents formes de representar la nasalització de vocals i consonants, tant en la transliteració IAST com en la pronúncia AFI.

  • Una opció és utilitzar una titlla (~) diacrítica, tant per a l'IAST (ã, ā̃, ẽ, ĩ, ī̃, ũ, ū̃, etc.) com per a l'AFI (/ã/, /ãː/, /ẽ/, /ĩ/, /ĩː/, /ũ/, /ũː/, etc.).
  • També es poden transliterar amb les consonants nasals, segons la consonant que segueix a la nasalització:
- Velars (क, ख, ग, घ, ह) utilitzen "ṅ" (com la lletra )
- Retroflexa (ट, ठ, ड, ढ, र, ष) utilitzen "ṇ" (com la lletra )
- Dentals (त, थ, द, ध, ल, स) utilitzen "n" (com la lletra )
- Labials (प, फ, ब, भ, व) utilitzen "m" (com la lletra )
  • I també es pot transliterar la nasalització amb el caràcter indistintament de quina sigui la consonant que segueix.

Exemples:

- अंडा (ou, IAST: ãṇḍā o ā̃ḍā, AFI: /ãɖaː/)
- दाँत (dent, IAST. dāṃt o dā̃t, AFI: /d̪ãːt̪/)
- साँप (serp, IAST: sā̃p o sāṃp, AFI. /sãːp/)

Nuqtā[modifica]

El diacrític (नुक़्ता, nuqtā) descriu sons que no es troben al sànscrit i que per tant no es troben al devanagari estàndard. La majoria d'aquests sons es troben al persa i a l'anglès.

1 2 3 4 5 6 7 8
deva. क़ ख़ ग़ ज़ झ़ फ़ ड़ ढ़
trans. q x ġ z ž f ṛh
AFI [q] [x] [ɣ] [z] [ʒ] [f] [ɽ] [ɽʱ]

Altres[modifica]

  • El diacrític (विराम, virāma) suprimeix la vocal inherent. Per exemple, क् no es pronuncia "ka" sino "k".
  • El conjunt ज्ञ (combinació de i ) es pronuncia i translitera "jñ" (en hindi és "gy").

Vegeu també[modifica]