Viccionari:Numerals en ibèric

De Viccionari

Relació dels numerals identificats en ibèric segons els treballs d’Orduña 2005 i de Ferrer 2009.

Número aràbic Número ibèric Numeral ibèric Model reconstruït Protobasc Basc
1/6 ś śeŕkir ‎(śeŕkir), seśte ‎(seśte) seiren
1/4 –, < laurden
1/2 =, << erder ‎(erder) erdi
1 I ban ‎(ban) *bade bat
2 II bin ‎(bin), bi ‎(bi) *biga bi
3 III irur ‎(irur), ilun ‎(ilun) *(h)er+ahur hiru, hirur
4 IIII laur ‎(laur), lau ‎(lau) *larr+ahur lau
5 IIIII, *Π borste ‎(borste), bors ‎(bors) *bortz bost, bortz
6 IIIIII, *ΠI, *Π śei ‎(śei) sei
7 IIIIIII, *ΠII, *ΠI sisbi ‎(sisbi) zazpi
8 IIIIIIII, *ΠIII, *ΠII sorse ‎(sorse) *zorrotz-i zortzi
9 IIIIIIIII, *ΠIIII, *ΠIII *abaŕie bederatzi
10 IIIIIIIIII, *ΠIIIII, *ΠIIII abaŕ ‎(abaŕ), baŕ ‎(baŕ) *(h)anbar hamar
11 IIIIIIIIIII, *ΠIIIIII, *ΠIIIII *(a)baŕ(ke)ban hamaika
12 IIIIIIIIIIII, *ΠIIIIII abaŕkebi ‎(abaŕkebi), baŕbin ‎(baŕbin) *(a)baŕ(ke)bi(n) hamabi
13 IIIIIIIIIIIII *(a)baŕ(ke)(i)rur hamahiru
14 IIIIIIIIIIIIII *(a)baŕ(ke)lau(r) hamalau
15 IIIIIIIIIIIIIII abaŕgeborste ‎(abaŕgeborste), abaŕkebors ‎(abaŕkebors) *(a)baŕ(ke)bors(te) hamabost
16 IIIIIIIIIIIIIIII abaŕśei ‎(abaŕśei) *(a)baŕ(ke)śei hamasei
17 IIIIIIIIIIIIIIIII *(a)baŕ(ke)sisbi hamazazpi
18 IIIIIIIIIIIIIIIIII *(a)baŕ(ke)sorse hemezortzi, hamazortzi
19 IIIIIIIIIIIIIIIIIII hemeretzi
20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII oŕkei ‎(oŕkei) *orkebi hogei
21 *oŕkei(ke)ban hogeita bat
22 *oŕkei(ke)bi(n) hogeita bi
23 oŕkeirur ‎(oŕkeirur) *oŕkei(ke)(i)rur hogeita hiru
24 oŕkeikelaur ‎(oŕkeikelaur) *oŕkei(ke)lau(r) hogeita lau
25 *oŕkei(ke)bors(te) hogeita bost
26 *oŕkei(ke)śei hogeita sei
27 *oŕkei(ke)sisbi hogeita zazpi
28 *oŕkei(ke)sorse hogeita zortzi
29 hogeita bederatzi
30 oŕkeiabaŕ ‎(oŕkeiabaŕ) *oŕkei(ke)(a)baŕ hogeita hamar
31 oŕkeibaŕban ‎(oŕkeibaŕban) *oŕkei(ke)(a)baŕ(ke)ban hogeita hamaika
32 *oŕkei(ke)(a)baŕ(ke)bi(n) hogeita hamabi
33 *oŕkei(ke)(a)baŕ(ke)(i)rur hogeita hamahiru
34 *oŕkei(ke)(a)baŕ(ke)lau(r) hogeita hamalau
35 *oŕkei(ke)(a)baŕ(ke)bors(te) hogeita hamabost
36 *oŕkei(ke)(a)baŕ(ke)śei hogeita hamasei
37 *oŕkei(ke)(a)baŕ(ke)sisbi hogeita hamazazpi
38 *oŕkei(ke)(a)baŕ(ke)sorsbe hogeita hemezortzi
39 hogeita hemeretzi
40 *lakei *laukei berrogei
45 *lakeibors berrogeita bost
46 *lakeiśei berrogeita sei
100 *atun ehun
? *kitei
? *kiteibors
? *katorśei
? *etei
? *ustain
? L

Notes[modifica]

 • Números
  • La barra vertical amb forma I s’utilitza tant pel número 1 com per la síl·laba ba ‎(ba) en escriptura ibèrica.
  • S’han trobat inscripcions usant fins a 20 barres verticals.
  • El símbol amb forma de lletra grega Π ‎(P, «pi») pot anar seguit de fins a 6 barres verticals. No se sap si és una base 5 o 6.
  • El símbol amb forma de lletra L és un número de valor desconegut.
 • Numerals
  • S’indiquen amb asterisc els numerals proposats amb reserves i les formes reconstruïdes a partir d’un model vigesimal.
  • A partir del 40 no sap si el model és decimal, vigesimal o mixt.
  • L’infix -ke- ‎(ke), en escriptura dual -ge- ‎(ge), uneix la desena amb la unitat. És una partícula connectora indicant l’addició. És equivalent al llatí ac i al català i. Tal com passa en llatí, i també en català, en alguns casos no s’hi afegeix. També s’utilitza en altres compostos que no són numerals però amb un significat desconegut.
  • Segons aquest model, la inscripció borste abaŕkeborste és literalment «5 15» amb un sentit que es desconeix o bé que s’hauria d’interpretar de forma diferent. Una proposta alternativa amb una nova segmentació és 55, però en la inscripció original la separació està clarament definida.
 • El bascoiberisme, la teoria d’una relació filogenètica entre el basc i l’ibèric, té una llarga història però va quedar en descrèdit desprès de desxifrar l’escriptura ibèrica amb intents fallits d’interpretació a partir del basc. La interpretació dels numerals ibèrics posa de manifest una similitud amb el basc i la seva reconstrucció en l’època contemporània a l’ibèric. S’afegeixen en la taula a efectes informatius.

Enllaços externs[modifica]