Viccionari:Noms personals ibèrics

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca

Els noms personals ibèrics tenen la característica de ser generalment bimembres, és a dir que estan constituïts per dos segments lexicals en composició, anomenats formants. Aquests formants es combinen lliurement, com a primer o com a segon component, per formar el noms personals. En alguns casos, els fills hereten un dels formants del pare. Menys freqüents són els casos de noms personals trimembres i unimembres.

L’estudi dels noms personals ibèrics parteix del bronze d'Ascoli, una inscripció romana de l’any 89 aC en la qual es concedeix la ciutadania romana a una sèrie d’oficials pertanyents a una tropa auxiliar de l’exèrcit, coneguda com la Turna Salluitana. Apareix una llista d’uns trenta noms, la majoria dels quals són ibèrics, agrupats segons el seu origen i seguits de la indicació del patronímic. Jürgen Untermann va concloure que la gran majoria dels antropònims està formada per dos elements en certa manera independents. Va fer un repertori de 141 formants antroponímics amb un nombre de referència. Aquesta llista s’ha anat ampliant amb troballes posteriors.

Turma Salluitana[modifica]

ADIMEIS atin + beleś, amb fusió -nb- en -m-
ADIMELS atin + bes, amb fusió -nb- en -m-
AGERDO aker + -to, possiblement hipocorístic
AGIRNES akir + neś
ALBENNES alben + neś, pare de Belennes
ARBISCAR *arbi + iśkaŕ, o ar + biskar
ARRANES *aŕa + neś, o aran + -es
ATANSCER atan + iskeŕ
ATVLLO indoeuropeu, possiblement celta
AVSTINCO austin + -ko, possible hipocorístic, potser relacionat amb auśes ‎(auśes)
BALCIADIN balke + atin, fill de Balcibil
BALCIBIL balke + bilos, pare de Balciadin
BASTVGITAS bastok + kitaŕ
BELENNES beleś + neś, amb assimilació de consonant, fill d’Albennes
BELES beleś, fill de Umarbeles
BENNABELS *bena + bels, o potser del gal *penno
BILVSTIBAS bilos + tibaś, pare d’Illurtibas
BIVRNO biuŕ + -no, hipocorístic
BVRDO buŕ + -to, hipocorístic, o bé celta
CACVSVSIN kaku o kakeŕ + susin
CHADAR incert
ELANDVS *elan + -to
ENASAGIN ena + sakin
ENNEGES ena + ekeś
ESTOPELES esto + beleś
GVRTARNO kurtar + -no
ILVRTIBAS iltur + tibaś, fill de Bilustibas
LVSPANAR *luśban + anaŕ
LVSPANGIB(AS) *luśban + kibas, pare d’Umargibas
NALBEADEN nalbe + atin
NESILLE neś + iltiŕ
ORDENNAS oŕtin + neś
ORDVMELES oŕtin + beleś, amb fusió -nb- en -m-
SANIBELSER sani + bels + -er
SOSIMILVS sosin + bilos, fill de Sosinasae
SOSINADEN sosin + aten, fill de Sosinasae
SOSINASAE sosin + asai, pare de Sosinadem i Sosimilus
SVISETARTEN suise + taŕtin
TARBANTV taŕban + -to
TAVTINDALS tautin + tals(kar)
TORSINNO tuŕś + -no
TVRINNVS tikirs + sino
TVRTVMELIS torton + beleś
VMARBELES ḿbaŕ + beleś
VMARGIBAS ḿbaŕ + kibaś, fill de Luspangibas
VMARRILLUN ḿbaŕ + iltun
VRGIDAR uŕke + tar

Llista de formants d’Untermann[modifica]

Publicats a «Untermann, Jürgen. Monumenta Linguarum Hispanicarum III. Dieiberischen Inschriften aus Spanien. 1. Literaturverzeichnis, Einleitung, Indices. Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1990.» i normalment referenciats «MLH III.1 (§ 7.1-141)».

1 abaŕ ‎(abaŕ) 51 eleŕ ‎(eleŕ) 101 selki ‎(selki)
2 aibe ‎(aibe) 52 ena ‎(ena) 102 sike ‎(sike)/seiki ‎(seiki)
3 ailur ‎(ailur) 53 esto ‎(esto) 103
4 aiŕ ‎(aiŕ) 54 eteŕ ‎(eteŕ)/ete ‎(ete) 104 sine ‎(sine)
5 aitu ‎(aitu)/aiti ‎(aiti) 55 eur ‎(eur) 105 siŕ ‎(siŕ)
6 aiun ‎(aiun)/aiuni ‎(aiuni) 56 ian ‎(ian)/iaŕ ‎(iaŕ)/iar ‎(iar) 106 śitu ‎(śitu)
7 akir ‎(akir)/aker ‎(aker) 57 iaun ‎(iaun) 107
8 albe ‎(albe) 58 ibeś ‎(ibeś)/ibeis ‎(ibeis) 108 soŕ ‎(soŕ)/śuŕ ‎(śuŕ)/sur ‎(sur)
9 aloŕ ‎(aloŕ)/alos ‎(alos)/aluŕ ‎(aluŕ) 59 ike ‎(ike)/iker ‎(iker)/eike ‎(eike) 109 sosin ‎(sosin)/susin ‎(susin)
10 an ‎(an)/anḿ ‎(anḿ) 60 ikoŕ ‎(ikoŕ) 110 suise ‎(suise)
11 anaŕ ‎(anaŕ) 61 iltiŕ ‎(iltiŕ) 111 taker ‎(taker)
12 aŕan ‎(aŕan) 62 iltur ‎(iltur)/iltun ‎(iltun) 112 talsko ‎(talsko)/talskar ‎(talskar)/talsku ‎(talsku)
13 aŕbi ‎(aŕbi)/arbi ‎(arbi) 63 inti ‎(inti)/inte ‎(inte) 113 tan ‎(tan)
14 aŕkis ‎(aŕkis)/aŕki ‎(aŕki)/
aŕker ‎(aŕker)/aŕke ‎(aŕke)
64 iskeŕ ‎(iskeŕ)/isker ‎(isker)/iske ‎(iske) 114 tanek ‎(tane)
15 aŕs ‎(aŕs) 65 istar ‎(istar) 115 tar ‎(tar)/taŕ ‎(taŕ)
16 asai ‎(asai) 66 kaisur ‎(kaisur)/kaisuŕ ‎(kaisuŕ) 116 taŕban ‎(taŕban)
17 aste ‎(aste) 67 kakeŕ ‎(kakeŕ) 117 taŕtin ‎(taŕtin)
18 atan ‎(atan) 68 kaltuŕ ‎(kaltuŕ) 118 tas ‎(tas)/taś ‎(taś)
19 atin ‎(atin)/aten ‎(aten) 69 119 taśka ‎(taśka)
20 atuŕ ‎(atuŕ) 70 120 tautin ‎(tautin)
21 auŕ ‎(auŕ)/aun ‎(aun) 71 121
22 austin ‎(austin) 72 keŕe ‎(keŕe) 122
23 baiser ‎(baiser)/baise ‎(baise) 73 keŕtaŕ ‎(keŕtaŕ)/kertaŕ ‎(kertaŕ)/keŕto ‎(keŕto) 123 teker ‎(teker)/tekeŕ ‎(tekeŕ)
24 balaŕ ‎(balaŕ)/bala ‎(bala) 74 kibaś ‎(kibaś)/kibas ‎(kibas) 124 tibaś ‎(tibaś)
25 balke ‎(balke)/balka ‎(balka)/balkar ‎(balkar)/baŕke ‎(baŕke) 75 kine ‎(kine) 125 tiker ‎(tiker)/tikeŕ ‎(tikeŕ)
26 bartaś ‎(bartaś) 76 kitar ‎(kitar) 126 tikiŕ ‎(tikiŕ)/tikirs ‎(tikirs)
27 baś ‎(baś)/bas ‎(bas) 77 kon ‎(kon) 127 tikis ‎(tikis)/tiki ‎(tiki)
28 basto ‎(basto)/bastok ‎(basto) 78 kors ‎(kors) 128 tileis ‎(tileis)
29 bekon ‎(bekon) 79 koŕo ‎(koŕo)/koro ‎(koro)/koŕa ‎(koŕa) 129 tolor ‎(tolor)
30 belauŕ ‎(belauŕ) 80 kuleś ‎(kuleś) 130 tuitui ‎(tuitui)/tuitu ‎(tuitu)
31 beleś ‎(beleś) 81 kurtar ‎(kurtar) 131
32 bels ‎(bels) 82 lakeŕ ‎(lakeŕ) 132 tuŕś ‎(tuŕś)
33 83 laku ‎(laku) 133
34 beŕi ‎(beŕi)/beŕ ‎(beŕ) 84 lauŕ ‎(lauŕ) 134 tortin ‎(tortin)/torton ‎(torton)
35 85 leis ‎(leis) 135 uiser ‎(uiser)
36 betan ‎(betan) 86 olor ‎(olor) 136 ulti ‎(ulti)
37 betin ‎(betin) 87 137 ḿbaŕ ‎(ḿbaŕ)
38 bikir ‎(bikir)/biki ‎(biki) 88 nalbe ‎(nalbe)/ḿlbe ‎(ḿlbe) 138 nḿkei ‎(nḿkei)
39 bilos ‎(bilos) 89 neitin ‎(neitin) 139 uni ‎(uni)
40 bin ‎(bin)/biḿ ‎(biḿ) 90 neŕe ‎(neŕe) 140 uŕke ‎(uŕke)
41 biŕ ‎(biŕ)/bir ‎(bir) 91 neŕse ‎(neŕse) 141 uśtar ‎(uśtar)
42 bitu ‎(bitu)/betu ‎(betu) 92 neś ‎(neś)/nas ‎(nas)
43 biuŕ ‎(biuŕ) 93
44 bolai ‎(bolai) 94 nios ‎(nios)
45 taneś ‎(taneś) 95 oŕtin ‎(oŕtin)
46 boŕ ‎(boŕ)/buŕ ‎(buŕ) 96 sakaŕ ‎(sakaŕ)
47 boś ‎(boś)/bos ‎(bos) 97 sakin ‎(sakin)
48 boto ‎(boto) 98 saltu ‎(saltu)
49 99 san ‎(san)/sani ‎(sani)
50 ekoś ‎(ekoś)/ekeś ‎(ekeś) 100

Enllaços externs[modifica]