Viccionari:Llibre d'estil

De Viccionari
Norma d'estil de la Viquipèdia Aquesta pàgina descriu una norma d'estil del Viccionari. Disposa d'un ampli consens dels editors i, per tant, es considera com una recomanació a seguir pels usuaris. Abans d'editar-la assegureu-vos que disposeu del suficient consens utilitzant la pàgina de discussió, la taverna o obrint una presa de decisió.
Drecera:
VC:LE
Benvinguda
AJUDA
Manteniment
Comunitat
Polítiques
Consultar
Editar
Manteniment i organització
Establir contacte
Edita

Aquí es recullen les convencions que cal seguir per tal que l’estructura i el redactat dels articles segueixin un patró concret. Com a llibre d’estil, no són normes rígides i permeten certa flexibilitat.

Indicació de l'idioma[modifica]

Els articles s’estructuren en seccions per a cada llengua. Per la secció de primer nivell useu les plantilles de secció de llengua:

== {{-xx-}} ==

on xx és el codi ISO de la llengua.

Dintre d'un mateix article poden haver-hi diferents seccions per cada idioma, i cadascuna d'elles hauria de portar l'esmentada indicació d'idioma. Caldrà posar-les per ordre alfabètic, excepte en el cas en què una d'elles sigui el català, la qual es posarà a l'inici de tot. Per exemple, {{-ca-}} s'utilitzarà per a paraules en català.

Un cas especial són els multilingües no específics de cap llengua. En aquest cas es pot utilitzar el codi {{-mul-}}.

Informació inicial[modifica]

Informació general inicial amb el format:

 • Pronúncia:
 • Rimes: (opcional)
 • Homòfons: (si n'hi ha cap)
 • Parònims: (si n'hi ha cap de rellevant)
 • Etimologia:

Vegeu Categoria:Plantilles de secció inicial.

Indicació de la pronúncia[modifica]

Vegeu Viccionari:Pronúncia.

Cal fer servir la codificació AFI, mitjançant la plantilla {{pronafi}} o similars de la Categoria:Plantilles de pronunciació; per exemple, per a Girona, {{pronafi|ca|/ʒiˈɾo.nə/}}:

 • Pronúncia(i): /ʒiˈɾo.nə/

En el cas de paraules en català, és molt interessant distingir la pronunciació segons la variant. Vegeu Viccionari:Pronúncia del català. Per català i per algunes altres llengües es disposa de plantilles específiques que poden generar la pronúncia de forma automàtica o semiautomàtica. Vegeu {{ca-pron}} i similars.

També podeu afegir un fitxer de so (vegeu Viccionari:Fitxers de so), generalment a continuació de la pronunciació.

Si no la sabeu, poseu la plantilla {{pronunciació}}.

Indicació de l'etimologia[modifica]

És a dir, l'origen de la paraula. Si no la coneixeu, poseu la plantilla {{etimologia}}.

Categoria lèxica[modifica]

Per cada categoria lèxica s'inicia una secció de segon nivell:

=== Lèxic ===

Normalment Adjectiu, Nom, Verb... Vegeu Categoria:Categories lèxiques. El títol hauria de ser consistent amb els noms de les categories, tenint en compte que va en singular i amb l'excepció de Nom que correspon a la categoria Substantius.

En cas que el mateix mot tingui diferents categories lèxiques, es posarà primer l'originària etimològicament. A falta d'un criteri clar, es seguirà un ordre alfabètic, per exemple: adjectiu, nom, verb...

Capçalera[modifica]

Sota el títol de categoria lèxica s'indica la capçalera de l’entrada amb la seva informació morfològica, habitualment gènere i nombre, o la informació rellevant segons el tipus de mot i de llengua: transliteració, flexió...

Per aquest propòsit es disposa de la plantilla {{entrada}} i d'altres específiques per les llengües més habituals, vegeu Categoria:Plantilles de capçalera d'entrada. Per exemple:

 • {{entrada|la|nom|g=f|genitiu|brevitātis}} → brevitās f. ‎(genitiu brevitātis)
 • {{ca-adj|i}} → fe·liç inv. ‎(plural masculí feliços, plural femení felices)

L’entrada es pot representar amb els signes diacrítics no inclosos en la forma gràfica del títol de la pàgina, en les llengües on sigui apropiat, per exemple indicant la sil·labificació en català o els accents en italià.

Les flexions més complexes, com la conjugació d'un verb o la declinació, es poden indicar a part en una taula.

Accepcions[modifica]

Desprès de la capçalera s'indiquen les accepcions (en cas d'un mot en català) o les traduccions al català (en cas d'un mot en una altra llengua). Cada accepció va en una nova línia numerada automàticament amb #. S'hi poden afegir exemples amb #:

Una definició és una única frase que comença amb majúscula inicial i acaba amb punt final. Una traducció, o una remissió sinonímica, és una equivalència de mots on no és necessària la majúscula inicial ni el punt final.

Informació complementària[modifica]

Altres informacions van en seccions de tercer nivell (====), normalment afegides amb plantilles. Vegeu Categoria:Plantilles de secció.

Hi pot haver quatre grups de subseccions, en aquest ordre amb denominacions genèriques: flexió, sinònims, relacionats, traduccions.

Flexió[modifica]

En cas que sigui necessària una taula de formes (declinades o conjugades) que no s’incloguin en la capçalera d’entrada.

==== Declinació ==== o bé ==== Conjugació ====

Vegeu a Categoria:Plantilles de flexió les plantilles disponibles per a cada llengua, per exemple en català {{ca-conj}}.

Sinònims i similars[modifica]

S’inclouen variacions ortogràfiques, regionals o sinònims complementaris. Si és necessari, cal indicar amb una glossa a quina accepció corresponen.

En aquest ordre: {{-var-}} (variants), {{-sin-}} (sinònims), {{-ant-}} (antònims), {{-notes-}} (notes d’ús)

Relacionats i similars[modifica]

Per diferents tipus de relació:

 • {{-hiper-}} (hiperònims), {{-hipo-}} (hipònims), o bé {{-mero-}} (merònims), {{-holo-}} (holònims): relació estructural en l’arbre de camp.
 • {{-der-}} (derivats), {{-comp-}} (locucions i frases fetes): relacions etimològiques.
 • {{-rel-}}: relacionats semànticament o d’alguna altra manera no prevista en les seccions anteriors.

Traduccions i similars[modifica]

S’inclouen en aquest ordre:

 • {{-desc-}}: descendents etimològics en altres llengües.
 • {{-trad-}}: traduccions, del català a altres llengües.
 • {{-fals-}}: falsos amics.

La secció específica de traduccions fa servir el següent esquema bàsic:

{{-trad-}}
{{inici|<glossa>}}
* {{<codi>}}: {{trad|<codi>|<traducció>}}
{{mig}}
* {{<codi>}}: {{trad|<codi>|<traducció>}}
{{final}}

Vegeu la pàgina d'ajuda corresponent.

Miscel·lània[modifica]

Informació morfològica independent de les categories gramaticals. Per exemple, síl·labes, anagrames.

Vegeu també[modifica]

 • Si existeix més informació sobre el mot a la Viquipèdia podeu fer servir la plantilla {{Viquipèdia}} (generalment com a primera de la secció esmentada), o a altres projectes de la Fundació Wikimedia amb la plantilla {{Wikimedia}} (consulteu-la per a més detalls).
 • Es poden afegir enllaços als diccionaris de referència en línia, però no pas copiar el seu contingut: {{ca-dicc}} (per incloure DIEC, DNV, GDLC, etc.) i d'altres.

Navegació[modifica]

 • Les categories de navegació per categories gramaticals s’inclouen amb les plantilles de la capçalera de l’entrada. L’ordenació de les categories és automàtica segons les regles de cada llengua. Vegeu Viccionari:Ordenació alfabètica.
 • Es poden afegir també categories temàtiques. Vegeu Viccionari:Categorització.
 • Els enllaços interwiki, és a dir a Viccionaris en altres llengües amb el mateix mot (no amb la traducció), apareixen automàticament des de l’abril de 2017. No cal afegir-los.

Exemples[modifica]

Per a major enteniment, ací hi ha unes poques pàgines que són exemple del model a seguir ja que estan estandarditzades: biotecnologia, Girona, Catalunya, .

Vegeu també[modifica]