Usuari:Vriullop/Glossari d'etimologia

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca

Conceptes usats habitualment en la descripció d’una etimologia.

 • adstrat: llengua amb influència sobre una altra veïna. Exemple: l'occità respecte el català. Relacionats: substrat, superstrat.
 • afèresi: truncació per pèrdua de síl·labes inicials. Exemple: bus per autobús. Antònim: apòcope.
 • analogia: alteració per adaptar-se a un model conegut.
 • apòcope: truncació per pèrdua de síl·labes finals. Exemple: micro per micròfon. Antònim: afèresi.
 • cacofonia: combinació de sons desagradables.
 • calc: manlleu adaptat amb l'estructura de la llengua originària. Exemple: gratacel de sky-scraper.
 • cognat: mot en una llengua que té el mateix origen que un altre mot en una altra llengua. Relacionat: doblet (en la mateixa llengua)
 • contaminació: sinònim de encreuament.
 • cultisme: malleu tardà d'una llengua clàssica, adaptat parcialment sense l'evolució dels mots patrimonials. Sinònim: mot culte.
 • derivació: formació a partir d'un radical amb afixos. Hipònims: prefix, sufix, infix.
 • desinència: element de flexió que s'uneix al tema de declinació o conjugació.
 • doblet: dos mots en una llengua que tenen el mateix origen (habitualment patrimonial i cultisme). Sinònim: al·lòtrop. Relacionat: cognat (entre dues llengües).
 • encreuament: fusió de sons i accepcions provinents d'un altre mot. Sinònim: contaminació.
 • encunyació: creació d'un terme nou.
 • epèntesi: inserció d'un so no etimològic.
 • fixació: procès pel qual un mot perd el seu significat i es converteix en instrument gramatical.
 • fossilització: sinònim de fixació.
 • lexicalització: fixació d'una forma flexionada en un nou lexema. També, nou lexema amb significat no predictible pels seus components.
 • manlleu: mot que passa d'una llengua a una altra i s'hi integra. Sinònim: préstec.
 • mot culte: sinònim de cultisme.
 • mot creuat: tipus d'acrònim format per truncament de dos o més mots. Anglès: blend, portmanteau. Exemple: heliport de helicòpter + aeroport.
 • mot hereditari: mot d'origen antic amb els canvis històrics propis. Exemple: mots del llatí vulgar al català antic. Sinònims: mot patrimonial, mot popular.
 • mot patrimonial: sinònim de mot hereditari.
 • mot popular: sinònim de mot hereditari.
 • préstec: sinònim de manlleu.
 • síncope: elisió amb pèrdua de sons a l'interior d'un mot.
 • substrat: influència d'una llengua originària sobre la llengua invasora que la substitueix. Exemple: l'ibèric respecte el català. Relacionat: adstrat, superstrat.
 • superstrat: influència d'una llengua invasora sobre la llengua originària. Exemple: l'àrab andalusí respecte el català. Relacionats: adstrat, substrat.
 • truncació: reducció d'un mot a un segment. Sinònim: truncament. Hipònims: afèresi, apòcope, mot creuat.