Vés al contingut

Plantilla:prenom

De Viccionari

Prenom <sense gènere>

Informació de la plantilla [mostra] [modifica]

Plantilla per la línia de definició d’un prenom en entrades de noms propis.

Paràmetres

[modifica]
 • El primer paràmetre és el codi de llengua.
 • El segon paràmetre és el gènere: m masculí, f femení, mf per ambdós gèneres.
 • hip= per indicar de quin nom és hipocorístic, per exemple a "Cesc": hip=Francesc.
 • or= origen del prenom. Pot ser una altra llengua (germànic, llatí, etc.) o un qualificador (mitològic, bíblic, etc.) A notar que és diferent de l’etimologia, per exemple un mot pot provenir etimològicament del llatí i ser d’origen germànic. Afegirà la categoria "Prenoms en <llengua> d'origen <or>"
 • eq= forma equivalent en català, si existeix, per a entrades en altres llengües.
 • punt= puntuació final, en cas d’usar també eq=, per defecte és un punt.
 • ordre= ordenació de la categoria alternativa a la generada automàticament, generalment no caldrà.

Segons els paràmetres, afegirà alguna de les categories:

 • "Prenoms masculins en <llengua>"
 • "Prenoms femenins en <llengua>"
 • "Hipocorístics en <llengua>"

Exemples

[modifica]
{{prenom|ca|m}}
 1. Prenom masculí

i categoritza a Categoria:Prenoms masculins en català

{{prenom|ca|m|hip=Francesc}}
 1. Prenom masculí hipocorístic de Francesc

per exemple en l’entrada "Cesc", categoritza a Categoria:Hipocorístics en català

{{prenom|fr|f|eq=Maria}}
 1. Prenom femení, equivalent al català Maria.

per exemple en l’entrada "Marie" en francès