Plantilla:entrada

De Viccionari

entrada

Informació de la plantilla [mostra] [modifica]


Plantilla general per mostrar la capçalera d’entrada amb la seva informació bàsica. Genera una línia que va entre l'encapçalament de categoria lèxica (com ===Nom===) i les accepcions. Aquesta plantilla utilitza Mòdul:lema com a suport.

En molts casos tindrà una utilització força simple, però també és flexible per casos relativament complexos. Si una llengua necessita una estructura més complicada (com diferents formes flexionades o casos gramatical específics) és possible que hi hagi plantilles específiques per la llengua o per una categoria lèxica. Les plantilles per llengua poden utilitzar les capacitats de mòduls Lua i les funcions concretes usades per a aquesta mateixa plantilla. Tanmateix, aquesta plantilla es pot utilitzar en casos bàsics (dos o tres paràmetres) o per llengües poc comunes que no tinguin plantilles pròpies.

Els exemples en aquesta pàgina tenen només un propòsit il·lustratiu. Les llengües poden tenir el seu propi conjunt de plantilles, com {{ca-adj}}, {{en-verb}}, {{it-nom}}, etc.

Sintaxi[modifica]

La utilització bàsica és:

{{entrada|(codi de llengua)|(categoria lèxica)}}

Pels codis de llengua vegeu Viccionari:Índex d'idiomes. La categoria lèxica serà normalment el mateix encapçalament sota el que està la entrada. Per exemple, a la pàgina van:

{{entrada|nl|preposició}}
van

A més afegirà la categoria Categoria:Preposicions en neerlandès, amb la categoria lèxica transformada en plural i amb el nom de llengua corresponent al codi. És possible no posar cap categoria lèxica (no generarà cap categoria) però normalment s'espera tenir les pàgines classificades per llengua i categoria.

Es poden usar formes abreujades per la categoria lèxica: abr, adv, adj, conj, interj, nom, prep. Per les categories de formes, no de lemes, es pot usar també: adj-forma, nom-forma, verb-forma; generant les categories "Formes d’adjectius...", etc.

Sistema d'escriptura[modifica]

El paràmetre opcional sc= (script) proporciona el sistema d'escriptura. Normalment s'obté per defecte per una llengua determinada a partir de Mòdul:llengua i només caldrà utilitzar-lo en casos estranys. Per exemple, en serbocroat hi ha dos sistemes d'escriptura possibles.

Per exemple, per l'entrada море:

{{entrada|sh|nom|sc=Cyrl|g=n}}
море ‎(manca transliteración.

Entrada mostrada[modifica]

Normalment, la capçalera mostrada és la mateixa que el títol de la pàgina. El paràmetre lema= es pot utilitzar per mostrar una capçalera d’entrada diferent. Això pot ser útil per mostrar accents que que no apareixen en la forma gràfica de la entrada, pràctica que es dóna en algunes llengües com llatí, italià, rus, etc. Per exemple, el mot llatí scribo s'escriu normalment així però en metallenguatge és scrībō amb diacrítics. En aquest exemple es pot especificar lema=scrībō.

Un altre propòsit d'aquest paràmetre és per sintagmes que consisteixen en diferents paraules. La plantilla inclou enllaços a cadascuna de les paraules. Per exemple, pel verb anglès give up mostra:

give up

Amb aquest paràmetre es poden evitar aquests enllaços o bé modificar-los. Per exemple:

{{entrada|ca|adverbi|lema=al [[detall]]}}
al detall

Noteu que la plantilla modifica els enllaços per afegir-hi la secció de llengua corresponent, de la mateixa forma que ho fa la plantilla {{e}}, és a dir [[detall#ca|detall]].

En alguns pocs casos pot ser necessari mostrar més d'una forma de l’entrada. Per exemple, en italià o en rus un mot té una sola forma gràfica però pot tenir diferents alternatives d'accents. Les entrades addicionals es poden afegir amb els paràmetres lema2=, lema3=, etc.

Transliteració[modifica]

Si una entrada s'escriu amb un alfabet no llatí, s'hauria de proporcionar la transliteració amb el paràmetre tr=. Noteu que les transliteracions no són d'alfabet a alfabet sinó de llengua a llengua. Caldria usar les convencions de transliteració al català per a cada llengua. Algunes llengües tenen la transliteració automàtica, en d’altres està pendent de desenvolupar.

{{entrada|grc|nom|tr=phóbos}}
φόβος ‎(phóbos)

Gènere i nombre[modifica]

La plantilla té una sèrie de paràmetres per mostrar gènere, nombre i altres propietats gramaticals. S'utilitzen i es mostren en el format definit a Mòdul:categoria gramatical.

El gènere i nombre es proporciona amb el paràmetre opcional g=. Si cal especificar-ne més d'un es pot usar g2=, g3=, etc. Si cal un gènere però es desconeix, especifiqueu g=?. També es pot especificar parcialment, per exemple una entrada en plural de gènere desconegut, g=?-p.

Flexió[modifica]

Hi ha més paràmetres disponibles per mostrar les formes flexionades o altres formes relacionades amb el lema. Aquests paràmetres van per parelles: el primer mostra l'etiqueta de la flexió i el segon mostra el terme.

Per exemple, per a sandbox:

{{entrada|en|nom|plural|sandboxes|plural irregular|sandboxen}}
sandbox ‎(plural sandboxes, plural irregular sandboxen)

Certs diacrítics s'eliminen en crear l'enllaç, tal com fan {{e}} i {{m}}. Un exemple de llatí:

{{entrada|la|nom|g=f|genitiu|brevitātis}}
brevitās f. ‎(genitiu brevitātis)

Si cal mostrar formes alternatives d'una flexió, es pot usar o com a etiqueta per separar-les ometent la coma:

{{entrada|en|nom|plural|lemmas|o|lemmata}}
lemma ‎(plural lemmas o lemmata)

El segon del parell de paràmetres de flexió pot estar buit. Això es pot utilitzar per afegir una simple nota, com "no comptable" o "intransitiu":

{{entrada|en|nom|comptable i incomptable||plural|milks}}
milk ‎(comptable i incomptable, plural milks)

En canvi si l'etiqueta està buida, s'ignora el parell de paràmetres de flexió.

Es poden especificar formes alternatives, id de context, gènere i qualificadors per a cada forma flexionada amb els paràmetres fNalt=, fNsc=, fNid=, fNg= i fNqual=, on "N" és el número de la forma. Alguns exemples:

{{entrada|sh|nom|lema=tȇlo|g=n|ciríl·lic|те̑ло|f1sc=Cyrl}}
tȇlo n. ‎(ciríl·lic те̑ло)
{{entrada|de|nom|g=m|genitiu|Hundes|o|Hunds|plural|Hunde|diminutiu|Hündchen|f4g=n}}
Hund m. ‎(genitiu Hundes o Hunds, plural Hunde, diminutiu Hündchen n.)
{{entrada|ja|nom|incomptable||hiragana|せいじ|romaji|seiji|f3sc=Latn}}
政治 ‎(manca transliteració) ‎(incomptable, hiragana せいじ, romaji seiji)
{{entrada|zh|nom|tradicional i simplificat||pinyin|zhèngzhì|f2sc=Latn}}
政治 ‎(zhèngzhì) ‎(tradicional i simplificat, pinyin zhèngzhì)

En utilitzar {{entrada}} com a base per crear altres plantilles, les marques per enllaços accelerats (vegeu VC:ACC) es poden afegir amb fNaccel=. Si l'etiqueta és o, la corresponent etiqueta d'acceleració s'ignora, però s'aplica la mateixa que la forma anterior. Exemple:

{{entrada|ca|nom|g=m|plural|f1accel=plural-form-of|homes|o|hòmens}}
homo m. ‎(plural homes o hòmens)

Una forma flexionada pot incloure enllaços wiki, igual que el paràmetre lema=. S'afegiran les seccions de llengua a cada enllaç:

{{entrada|en|adjectiu|comparatiu|[[more]] broken|superlatiu|[[most]] broken}}
broken ‎(comparatiu more broken, superlatiu most broken)

Categories[modifica]

Hi ha uns quants paràmetres més per a categories:

  • ordre= especifica la clau d'ordenació. S'utilitzarà rarament ja que per defecte en genera una segons unes regles d'ordenació per a cada llengua definides a Mòdul:llengua/ordre. Si una llengua no té cap regla definida, s'aplica una general per a alfabets llatins eliminant accents, guions i apòstrofs.
  • cat2= i cat3= especifiquen categories addicionals. S'afegeix el nom de la llengua al final, així amb la definició {{entrada|en|verb|cat2=verbs irregulars}}, la pàgina s'afegeix a Categoria:Verbs en anglès i també a Categoria:Verbs irregulars en anglès. A diferència de la categoria lèxica que es converteix en plural per crear la categoria, les categories addicionals cal especificar-les en plural.

Notes[modifica]

Aquesta plantilla s'utilitzarà principalment per llengües que no tinguin plantilles específiques (vegeu Categoria:Plantilles de capçalera d'entrada). Amb més de 7.000 llengües possibles, la majoria no tindran mai cap plantilla pròpia.

  • Formats simples com {{entrada|en}} o {{entrada|it|nom|g=f}} funcionen correctament.
  • Si es crea una plantilla per a una llengua, la substitució és senzilla de fer amb un bot.
    Per exemple, és senzill substituir {{entrada|en|nom|plural|foo}} per {{en-nom|pl=foo}}. Un bot por reconèixer les diferents formes estàndard, sense necessitat de llegir els encapçalaments de llengua o categoria lèxica.
  • Aquesta plantilla fa que sigui més senzill per un bot generar automàticament les formes flexionades, si és necessari, ja que té la informació de llengua i categoria lèxica.
  • Utilitza l'estructura general de categories. Si es crea una entrada amb una nova categoria lèxica per una llengua, s'afegeix la categoria que li correspon.
  • Crea i modifica automàticament els enllaços pels termes.