Plantilla:en-adj/ús

De Viccionari
Aquesta és una subpàgina auxiliar per a Plantilla:en-adj
Vegeu aquesta pàgina pel codi de la plantilla

Té la informació d'ús, les categories, els enllaços interwiki i qualsevol altre contingut que no forma part essencial de la plantilla.

Aquesta plantilla mostra el lema d'un adjectiu anglès i les formes comparativa i superlativa, si existeixen. El codi està desenvolupat a Mòdul:en-lema. La plantilla genera les etiquetes necessàries per a l'edició accelerada de les formes flexionades. És compatible amb la versió anglesa en:Template:en-adj.

Sintaxi[modifica]

La sintaxi serveix igualment per la plantilla {{en-adv}}. Els primers paràmetres numerats mostren les diferents formes comparatives. La forma superlativa es genera automàticament a partir de cada forma comparativa. Els valors possibles són:

more
El comparatiu es forma amb el terme more i el superlatiu amb most. Aquest és el valor per defecte si no existeixen altres formes alternatives.
further
El comparatiu es forma amb el terme further i el superlatiu amb furthest.
er
El comparatiu es forma afegint '-er a l'arrel, i el superlatiu amb -est. Es fan alguns canvis automàtics per deduir l'arrel del lema:
  • Pels mots acabats en -e se suprimeix la terminació abans d'afegir els sufixos.
  • Pels mots acabats en -(e)y precedits de consonant se substitueix la terminació per -i- abans d'afegir els sufixos.
(altres)
El comparatiu és el valor proporcionat. El superlatiu es forma substituint -er per -est en el valor proporcionat. Si el comparatiu no acaba en -er, o el superlatiu és irregular, cal especificar el superlatiu amb paràmetres específics sup=, sup2=, sup3=, sup4=. Cadascun d'aquests paràmetres equival al comparatiu corresponent: sup= és el superlatiu corresponent al primer comparatiu, sup2= és el superlatiu corresponent al segon comparatiu, etc.

Si un adjectiu no és comparable, especifiqueu el primer paràmetre com -. Això mostrarà "no comparable". També es poden especificar un o més comparatius desprès de - i mostrarà "normalment no comparable" abans de les formes especificades.

Si no es coneixen el comparatiu i superlatiu, o no s'està segur si existeixen, es pot especificar el primer paràmetre com ? i no en mostrarà cap.

Exemples[modifica]

Per la majoria d'adjectius el comparatiu i el superlatiu es formen amb els termes more i most. Aquest és el cas per defecte generat sense cap paràmetre:

{{en-adj}}

Si l'adjectiu forma el comparatiu i superlatiu afegint els sufixos -er i -est especifiqueu simplement er:

{{en-adj|er}}

Funciona en la majoria de casos on cal modificar la terminació, com latelater o happyhappier.

Si l'adjectiu té més d'una forma comparativa, especifiqueu-les amb paràmetres separats, per ordre. Per exemple, a abject o shy:

{{en-adj|er|more}}
{{en-adj|er|shyer}}

Adjectius amb canvis en l'arrel o formes irregulars[modifica]

Si l'adjectiu forma el comparatiu amb algun canvi en l'arrel, cal especificar-lo directament. Per exemple, per hot que duplica la consonant fent hotter:

{{en-adj|hotter}}

El superlatiu corresponent, hottest, ja es genera automàticament. Si el superlatiu generat no és correcte, proporcioneu-lo amb el paràmetre sup=. Per exemple, per good:

{{en-adj|better|sup=best}}

El paràmetre sup= és necessari si el comparatiu no acaba en -er, cas en que el superlatiu no es pot generar automàticament. Això passa amb alguns adjectius compostos de diferents parts, com short-lived:

{{en-adj|shorter-lived|sup=shortest-lived}}

Adjectius no comparables[modifica]

Si l'adjectiu és absolut i no té cap forma comparativa, utilitzeu - com a primer comparatiu. Per exemple, a annual:

{{en-adj|-}}

Si l'adjectiu normalment no és comparable però sí en alguns casos, useu - com a primer paràmetre i a continuació els comparatius com més amunt. Per exemple:

{{en-adj|-|er}}

Si les formes són desconegudes o incertes, feu servir un interrogant (?) com a primer paràmetre. Posteriorment, es pot afegir la informació i així s'evita mostrar casos potencialment incorrectes:

{{en-adj|?}}