Mòdul:oc-lema

De Viccionari
Salta a la navegació Salta a la cerca
Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul[mostra] [modifica] [refresca]

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Aquest mòdul presenta un lema en occità amb les indicacions de flexió i les categories corresponents ordenades. Actualment dóna suport a les plantilles {{oc-nom}} i {{oc-adj}}. Vegeu la documentació de les plantilles per a la seva utilització.

S'invoca amb una única funció flex amb l'argument apropiat. Exemple: {{#invoke:oc-lema|flex|Substantius}}

Genera les formes en femení i en plural a partir d'unes regles vàlides en la majoria de casos. Genera també les etiquetes necessàries per a l'edició accelerada de formes flexionades.

Caixa de proves:

local p = {}
local pos_functions = {}

-- Funcions auxiliars

local function forma_femenina(masc) -- Forma femenina
  local fem
  if string.find(masc, "a$") then
  	fem = masc
  elseif mw.ustring.find(masc, "[aàeéèoóòuú]c$") then
  	fem = string.gsub(masc, "c$", "ga")
  elseif string.find(masc, "e$") then
  	fem = string.gsub(masc, "ce$", "ça")
  	fem = string.gsub(fem, "ge$", "ja")
  	fem = string.gsub(fem, "güe$", "gua")
  	fem = string.gsub(fem, "e$", "a")
  elseif mw.ustring.find(masc, "[aàeéèiíoóòuú]g$") then
  	fem = string.gsub(masc, "g$", "ja")
  elseif string.find(masc, "th$") then
  	fem = string.gsub(masc, "th$", "ra")
  elseif string.find(masc, "i$") then
  	fem = mw.ustring.gsub(masc, "a([^aeiou][^aeiou]?)i$", "à%1ia")
  	fem = mw.ustring.gsub(fem, "i([^aeiou])i$", "í%1ia")
  	fem = string.gsub(fem, "i$", "ia")
  elseif string.find(masc, "o$") then
  	fem = string.gsub(masc, "o$", "a")
  elseif string.find(masc, "p$") then
  	fem = string.gsub(masc, "p$", "ba")
  elseif mw.ustring.find(masc, "[àéèíóòú]s$") then	
  	fem = mw.ustring.gsub(masc, "às$", "asa")
		fem = mw.ustring.gsub(fem, "és$", "esa")
		fem = mw.ustring.gsub(fem, "ès$", "essa")
		fem = mw.ustring.gsub(fem, "([ao])ís$", "%1ïsa")
		fem = mw.ustring.gsub(fem, "ís$", "isa")
		fem = mw.ustring.gsub(fem, "òs$", "ossa")
		fem = mw.ustring.gsub(fem, "ós$", "osa")
		fem = mw.ustring.gsub(fem, "ús$", "usa")
  elseif mw.ustring.find(masc, "[aàeéèiíoóòuú]t$") then
  	fem = string.gsub(masc, "t$", "da")
  elseif string.find(masc, "u$") then
  	fem = string.gsub(masc, "([aeio])u$", "%1va")
  	fem = mw.ustring.gsub(fem, "i(%l)u$", "í%1ua")
  	fem = string.gsub(fem, "u$", "ua")
  else
  	fem = masc .. "a"
  end
  return fem
end

-- Forma plural aranesa
local function forma_plural_ar(sing, pos)
	local plural = sing
	if string.find(sing, "a$") then
		plural = string.gsub(plural, "ca$", "ques")
		plural = string.gsub(plural, "ça$", "ces")
		plural = string.gsub(plural, "ga$", "gues")
		plural = string.gsub(plural, "gua$", "gües")
		plural = string.gsub(plural, "ja$", "ges")
		plural = string.gsub(plural, "a$", "es")
	elseif pos == "adj-m" and string.find(sing, "e$") then
		plural = string.gsub(plural, "([^aàeèéiíoòóuú][^aàeèéiíoòóuú]e)$", "%1s")
		plural = string.gsub(plural, "e$", "i")
	elseif pos == "adj-m" and string.find(sing, "i$") then
		plural = sing .. "s"
	elseif mw.ustring.find(sing, "ç$") then
		plural = mw.ustring.gsub(sing, "ç$", "ci")
	elseif string.find(sing, "[ns]c$") then
		plural = string.gsub(sing, "c$", "qui")
	elseif pos == "adj-m" and mw.ustring.find(sing, "[aàeéèiíoóòuú]th$") then
		plural = string.gsub(sing, "th$", "ri")
	elseif pos == "adj-m" and mw.ustring.find(sing, "[aàeéèiíoóòuú]t$") then
		plural = string.gsub(sing, "t$", "di")
	elseif mw.ustring.find(sing, "[àéèíóòú]s$") then
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "às$", "assi")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "és$", "esi")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "ès$", "essi")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "([ao])ís$", "%1ïsi")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "ís$", "isi")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "òs$", "ossi")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "ós$", "osi")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "ús$", "usi")
	elseif string.find(sing, "s$") or string.find(sing, "tz$") or string.find(sing, "ish$") or string.find(sing, "s[^aàeèéiíoòóuú]$") then
		if pos == "nom-m" or pos == "adj-m" then
			plural = sing .. "i"
		else
			plural = sing .. "es"
		end
	elseif pos == "adj-m" then
		plural = sing .. "i"
	else
		plural = sing .. "s"
	end
	return plural
end

-- Forma plural general
local function forma_plural(sing, pos)
	local plural = sing
	if mw.ustring.find(sing, "[àéèíóòú]s$") then
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "às$", "asses")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "és$", "eses")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "ès$", "esses")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "([ao])ís$", "%1ïses")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "ís$", "ises")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "òs$", "osses")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "ós$", "oses")
		plural = mw.ustring.gsub(plural, "ús$", "uses")
	elseif mw.ustring.find(sing, "[aàeéèiíoóòuú][^aàeéèiíoóòuú]+[aeiou]s$") then
		plural = sing
	elseif mw.ustring.find(sing, "ç$") then
		plural = mw.ustring.gsub(sing, "ç$", "ces")
	elseif string.find(sing, "sc$") then
		plural = string.gsub(sing, "c$", "ques")
	elseif mw.ustring.find(sing, "[^aàeéèiíoóòuú]g$") then -- excepcions: larg, long...
		plural = sing .. "s"
	elseif string.find(sing, "tz$") then
		plural = string.gsub(sing, "tz$", "ses")
	elseif string.find(sing, "[sx]t$") or string.find(sing, "[cs]h$") or string.find(sing, "sp$") or string.find(sing, "[fgsxz]$") then
		plural = sing .. "es"
	else
		plural = sing .. "s"
	end
	return plural, forma_plural_ar(sing, pos)
end

-- Plural de locucions
local function forma_plural_nominal(lema, pos)
	if lema:find("[^ ]+ [^ ]+") then
		local preposicions = {"a", "al", "als", "amb", "après", "cap", "contra", "darrièr", "daus", "davant", "de", "del", "dels",
			"d", "dejós", "despuèi", "detràs", "dèus", "dins", "en", "entre", "fins", "jos", "jol", "per", "pel", "pels", "segon",
			"sens",	"sobre", "sota", "sus", "sul", "suls", "tras", "vèrs"}
		for i, prep in ipairs(preposicions) do
			offset = mw.ustring.find(lema, " " .. prep .. "[ ']", 1, false)
			if offset then
				local part1 = mw.ustring.sub(lema, 1, offset-1)
				local part2 = mw.ustring.sub(lema, offset)
				local plural1, plural2 = forma_plural_nominal(part1, pos)
				return plural1 .. part2, plural2 .. part2
			end
		end
		local plurals1 = {}
		local plurals2 = {}
		for part in mw.text.gsplit(lema, " ", true) do
			local partplural1, partplural2 = forma_plural(part, pos)
			table.insert(plurals1, partplural1)
			table.insert(plurals2, partplural2)
		end
		return table.concat(plurals1, " "), table.concat(plurals2, " ")
	else
		return forma_plural(lema, pos)
	end
end

-- Funció d'entrada per mostrar el lema flexionat, l'única que s'invoca des d'una plantilla
function p.flex(frame)
	local args = frame:getParent().args
	pagename = args.pagename
	if not pagename or pagename == "" then
		pagename = mw.title.getCurrentTitle().subpageText
	end
	
	local data = {lang = "oc", sc = "Latn", heads = {}, genders = {}, inflections = {}, categories = {}}
	local lema = args.lema; if lema == "" then lema = nil end
	table.insert(data.heads, lema)
	local isLemma = frame.args['forma'] == nil and true or nil

	local poscat = frame.args[1] or error("Falta especificar la categoria lèxica com a primer paràmetre.")
	if pos_functions[poscat] then
		pos_functions[poscat].func(args, data, isLemma)
	else
		table.insert(data.categories, poscat .. " en occità")
	end
	if args.cat and args.cat ~= "" then
		table.insert(data.categories, args.cat)
	end

	if args.bot then
		return require("Mòdul:lema").make_bot_list(data.inflections)
	else
		return require("Mòdul:lema").full_headword(data)
	end
end

-- Informació de flexió per a substantius
pos_functions["Substantius"] = {func = function(args, data, isLemma)

	-- Codis gènere-nombre:
	--	"m", "f", "mf"
	--	"m-p", "f-p", "mf-p" pluralia tantum
	--	"m-s", "f-s", "mf-s" només o normalment en singular
	--	"m-i", "f-i", "mf-i" invariable en nombre
	--	"m-?", "f-?", "mf-?" sense plural conegut
	--	"mp", "fp", "mfp"  flexionats en plural
	
	local genere = args[1] or ""
	local plural = args[2] or args.p; if plural == "" then plural = nil end
	local plural2 = args[3] or args.p2; if plural2 == "" then plural2 = nil end
	local plural3 = args.p3; if plural3 == "" then plural3 = nil end
	local fem = args["f"]
	local tipus = nil
	local gn = mw.text.split(genere, "-")
	if #gn > 1 then
		genere = gn[1]
		tipus = gn[2]
	end
	if genere == "" then
		table.insert(data.genders, "?")
	else
		local generes = mw.text.split(genere, "")
		table.insert(data.genders, table.concat(generes, "-")) -- conversió a "m", "f", "m-f", "m-p", "f-p", "m-f-p"
	end
	
	-- Categoria gramatical
	if mw.ustring.find(pagename, "[^ ]+ [^ ]+") then
		if isLemma then
			table.insert(data.categories, "Locucions nominals en occità")
		else
			table.insert(data.categories, "Formes de locucions nominals en occità")
		end
	elseif string.find(genere, "p", -1) or isLemma == nil then
		table.insert(data.categories, "Formes de substantius en occità")
	else
		table.insert(data.categories, "Substantius en occità")
	end
	
	-- Plural
	if not (tipus == "?" or genere == "mp" or genere == "fp" or genere == "mfp") then
		if tipus == "i" then
			table.insert(data.inflections, {label = "plural invariable"})
		elseif tipus == "p" then
			table.insert(data.inflections, {label = "plurale tantum"})
		elseif tipus == "s" then
			if plural ~= nil then
				table.insert(data.inflections, {label = "normalment en singular"})
			else
				table.insert(data.inflections, {label = "només en singular"})
			end
		end
		if plural or plural2 or plural3 or not tipus then
			local pl1, pl2 = forma_plural_nominal(pagename, "nom-" .. genere)
			plural = plural or pl1
			plural2 = plural2 or (pl2 == plural and "-" or pl2)
			if plural ~= "-" or plural2 ~= "-" or plural3 then
				local infl_parts = {label = "plural", accel = "plural-form-of gender-" .. genere}
				if plural ~= "-" then
					table.insert(infl_parts, plural)
				end
				if plural2 ~= "-" then
					if plural ~= "-" then
						table.insert(infl_parts, {term = plural2, qualifiers = {"aranès"}})
					else
						table.insert(infl_parts, plural2)
					end
				end
				if plural3 then
					table.insert(infl_parts, plural3)
				end
				table.insert(data.inflections, infl_parts)
			end
		end
	end
	
	-- Femení
	if fem == "" then -- demanat però no definit
		fem = forma_femenina(pagename)
	end
	if fem then
		table.insert(data.inflections, {label = "femení", fem, accel = "femenina-form-of gender-f"})
	end
	
	if isLemma and tipus == nil then
		if plural and plural ~= "-" and not mw.title.new(plural).exists then
			table.insert(data.categories, "Termes en occità amb flexions a crear")
		elseif plural2 and plural2 ~= "-" and not mw.title.new(plural2).exists then
			table.insert(data.categories, "Termes en occità amb flexions a crear")
		elseif fem and not mw.title.new(fem).exists then
			table.insert(data.categories, "Termes en occità amb flexions a crear")
		end
	end
end
}

-- Informació de flexió per a adjectius
pos_functions["Adjectius"] = {func = function(args, data, isLemma)
	-- Gènere: m (masculí), i (invariable)
	-- Gènere flexionats: f, mp, fp, ip
	local genere = args[1]; if genere == "" then genere = nil end
	local locucio = mw.ustring.find(pagename, "[ ']")
	if not genere then
		if locucio then
			genere = "loc"
		--elseif string.find(pagename, "a$") then
		--	genere = "i"
		else
			genere = "m"
		end
	end
	genere = string.gsub(genere, "mf", "i")
	genere = string.gsub(genere, "([^%-])p$", "%1%-p") -- conversió a "m-p", "f-p", "i-p"
	table.insert(data.genders, genere)
	
	-- Plurals:
	--	p= plural masculí o plural de gènere invariable
	--	p2= segon plural masculí o invariable, en aranès
	--	pf = plural femení
	-- pf2 = segon plural femení, en aranès

	local plural = args.p; if plural == "" then plural = nil end
	local plural2 = args.p2; if plural2 == "" then plural2 = nil end
	local plural_fem = args.pf; if plural_fem == "" then plural_fem = nil end
	local plural_fem2 = args.pf2; if plural_fem2 == "" then plural_fem2 = nil end

	-- Gènere invariable
	if genere == "i" then
		table.insert(data.categories, "Adjectius en occità")
		table.insert(data.categories, "Adjectius invariables en occità")
		local pl1, pl2 = forma_plural_nominal(pagename, "adj-" .. genere)
		plural = plural or pl1
		plural2 = plural2 or pl2
		if plural2 == "-" or plural2 == plural then
			plural2 = nil
		end
		if plural ~= "-" or plural2 then
			if plural_fem or plural_fem2 then
				infl_parts = {label = "plural masculí", accel = "plural-form-of gender-m"}
			else
				infl_parts = {label = "plural", accel = "plural-form-of gender-i"}
			end
			if plural ~= "-" then
				table.insert(infl_parts, plural)
			end
			if plural2 and plural ~= "-" then
				table.insert(infl_parts, {term = plural2, qualifiers = {"aranès"}})
			elseif plural2 then
				table.insert(infl_parts, plural2)
			end
			table.insert(data.inflections, infl_parts)
			if plural_fem or plural_fem2 then
				infl_parts = {label = "plural femení", accel = "plural-form-of gender-f"}
				if plural_fem then
					table.insert(infl_parts, plural_fem)
				end
				if plural_fem2 and plural_fem then
					table.insert(infl_parts, {term = plural_fem2, qualifiers = {"aranès"}})
				elseif plural_fem2 then
					table.insert(infl_parts, plural_fem2)
				end
				table.insert(data.inflections, infl_parts)
			end
		end
	-- Doble gènere
	elseif genere == "m" then
		table.insert(data.categories, "Adjectius en occità")
		
		local plm1, plm2 = forma_plural_nominal(pagename, "adj-m")
		plural = plural or plm1
		plural2 = plural2 or (plm2 == plural and "-" or plm2)
		
		local fem = args.f or forma_femenina(pagename)
		local plf1, plf2 = forma_plural_nominal(fem, "adj-f")
		plural_fem = plural_fem or plf1
		plural_fem2 = plural_fem2 or (plf2 == plural_fem and "-" or plf2)
		
		table.insert(data.inflections, {label = "femení", accel = "femenina-form-of gender-f", fem})
		if plural ~= "-" or plural2 ~= "-" then
			infl_parts = {label = "plural masculí", accel = "plural-form-of gender-m"}
			if plural ~= "-" then
				table.insert(infl_parts, plural)
			end
			if plural2 ~= "-" then
				if plural ~= "-" then
					table.insert(infl_parts, {term = plural2, qualifiers = {"aranès"}})
				else
					table.insert(infl_parts, plural2)
				end
			end
			table.insert(data.inflections, infl_parts)
			
			infl_parts = {label = "plural femení", accel = "plural-form-of gender-f origin-" .. fem}
			if plural_fem ~= "-" then
				table.insert(infl_parts, plural_fem)
			end
			if plural_fem2 ~= "-" then
				if plural_fem ~= "-" then
					table.insert(infl_parts, {term = plural_fem2, qualifiers = {"aranès"}})
				else
					table.insert(infl_parts, plural_fem2)
				end
			end
			table.insert(data.inflections, infl_parts)
		end

	-- Formes flexionades
	elseif genere == "f" then
		table.insert(data.categories, "Formes d'adjectius en occità")
		local plf1, plf2 = forma_plural_nominal(pagename, "adj-f")
		plural_fem = plural_fem or plural or plf1
		plural_fem2 = plural_fem2 or plural2 or (plf2 == plural_fem and "-" or plf2)
		if plural_fem ~= "-" or plural_fem2 ~= "-" then
			infl_parts = {label = "plural", accel = "plural-form-of gender-f"}
			if plural_fem ~= "-" then
				table.insert(infl_parts, plural_fem)
			end
			if plural_fem2 ~= "-" and plural_fem ~= "-" then
				table.insert(infl_parts, {term = plural_fem2, qualifiers = {"aranès"}})
			elseif plural_fem2 ~= "-" then
				table.insert(infl_parts, plural_fem2)
			end
			table.insert(data.inflections, infl_parts)
		end
	elseif genere == "m-p" or genere == "f-p" or genere == "i-p" then
		table.insert(data.categories, "Formes d'adjectius en occità")
	elseif genere == "loc" then
		table.insert(data.categories, "Locucions adjectivals en occità")
	end
	
end
}

-- Funcions exportables per a proves
function p.fem(frame)
	return forma_femenina(frame.args[1])
end
		
function p.plural(frame)
	local plural1, plural2 = forma_plural_nominal(frame.args[1], "nom-m")
	local _, plural3 = forma_plural_nominal(frame.args[1], "adj-m")
	if plural3 ~= plural2 then
		plural2 = plural2 .. " (" .. plural3 .. ")"
	end
	return plural1 .. " / " .. plural2
end

function p.ordena(frame)
	return require("Mòdul:utilitats").ordenacio(frame.args[1], "oc")
end

return p